Hogeschool van Amsterdam

HvA in de Stad

Campus Amsterdam

Amsterdam is where the world discovers new solutions for global challenges.

Campus Amsterdam is een open kennisnetwerk dat alle innovatiedistricten, campussen, labs en hubs in de kennisregio Amsterdam met elkaar verbindt. Zo kunnen we ieder buiten de stad, Nederland en zelfs Europa een toegang bieden tot educatie, innovatie en onderzoek. Innovatiegebieden zijn zichtbaarder en studenten, docenten, onderzoekers en partners in de industrie vinden hun weg in een levensechte leeromgeving. 

Campus Amsterdam wil de kennisregio Amsterdam positioneren als dé campus van Europa. De regio is uniek: zoveel kennis op zoveel verschillende gebieden en fysiek dicht bij huis. Wij willen de kennis van wetenschappers, bewoners en de overheid samenbrengen. Door onderlinge en multidisciplinaire samenwerking kunnen we grote, urgente uitdagingen oplossen.

Plekken

Metropoolregio Amsterdam

Thema’s

Sustainable Development Goals (SDG), doughnut economics

Initiatiefnemers

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool Inholland, Amsterdam Economic Board

Gepubliceerd door  HvA in de Stad 28 januari 2021