Forensisch onderzoek

Over ons

De Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam geven samen vorm aan het onderzoeksprogramma (lectoraat) Forensisch Onderzoek. Het doel van het lectoraat is kennis te ontwikkelen voor de politiepraktijk en het (politie)onderwijs.

Toegepast forensisch onderzoek

Forensisch onderzoek is volop in beweging. Technologische ontwikkelingen creëren steeds nieuwe mogelijkheden om sporen te zoeken, bewaren, analyseren en gebruiken tijdens het opsporingsproces. Het lectoraat Forensisch Onderzoek richt zich op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën in opsporing.

Ook werkt het lectoraat continu aan de verbetering van de uitwisseling van informatie tussen de tactische en forensische recherche, onderzoekers, het Openbaar Ministerie, de Zittende Magistratuur. Ten slotte werkt het lectoraat aan de doorontwikkeling van het theoretisch kader en de wetenschappelijke basis van het forensische onderzoek.

Betrokken bij onderwijs

Het lectoraat speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het onderwijs aan de Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat Forensisch onderzoek maakt deel uit van het Co van Ledden Hulsebosch Centrum (CLHC). Het CLHC is een interdisciplinair expertisecentrum voor forensisch en medisch-wetenschappelijk onderzoek in Amsterdam.

Het lectoraat slaat een brug tussen enerzijds het wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht bij universiteiten en het Nederlands Forensisch Instituut en anderzijds de opleidingen aan de Hogeschool van Amsterdam en Politieacademie en de beroepspraktijk – van professionals bij de politie, forensische laboratoriummedewerkers en de rechterlijke macht.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 13 november 2018