Forensisch onderzoek

Onderzoek

Eén van de taken van het lectoraat is het (doen) verrichten van onderzoek. Onderzoek aan hogescholen is praktijkgericht en vindt plaats in de vorm van promotietrajecten en afstudeeropdrachten. Onderzoeksvragen worden geformuleerd in overleg met externe partijen, zoals de politie, de rechterlijke macht en de forensische onderzoekscentra.

Onderzoeksthema's

Het centrale thema van het onderzoeksprogramma Forensisch Onderzoek is 'Forensische informatie beter en sneller benutten in de strafrechtketen'. Het onderzoek valt onder vijf deelthema’s die door verschillende projecten heenlopen:

  1. Ontwikkeling van nieuwe forensische technieken
  2. Kansen en risico’s van nieuwe forensische technieken
  3. De waarde en waardering van forensische informatie
  4. Forensische informatie en scenariovorming/besluitvorming
  5. De uitwisseling van forensische informatie

Onderzoekspartners

Alle projecten worden in nauwe samenwerking met de forensische beroepspraktijk van politie, het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut uitgevoerd. Ook wordt er intensief samengewerkt met verscheidene academische partners zoals de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam en het Co van Ledden Hulsebosch Center.

Lectoraten Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma kent twee lectoraten.

Lectoraat Forensisch Onderzoek

Lectoraat Dynamiek van Forensische Sporen

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 22 februari 2022

mw.  prof. dr. C.J. de Poot (Christianne)

Lector Forensisch Onderzoek

Tel: 0683569533
c.j.de.poot@hva.nl
Bekijk profiel