Food Network HvA

Ljiljana Stanic-Jovic

Docent cursus Kritisch Redeneren voor de Diëtist en de cursus Voeding bij Darmaandoeningen

Ljiiljana Stanic-Jovic - docent Food Network

Ljiljana Stanic-Jovic geeft les bij de HvA-opleiding Voeding en Diëtetiek in medische vakken, interne geneeskunde, fysiologie en pathofysiologie toegepast op voeding.

Food Network

Voor het Food Network verzorgt Ljiljana de cursus Kritisch Redeneren voor de Diëtist.

Hiervoor

Ljiljana Stanic-Jovic studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 1999 haalde zij haar eerste graad lesbevoegdheid bij de docentenopleiding Bewegingswetenschappen aan de VU. Zij werkte 5 jaar als huisarts en arts op de spoedeisende hulp.

Gepubliceerd door  Food Network 1 november 2022