Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

“Applaus-ouders” en sociale media leiden tot stress en burn-out

21 mrt 2018 20:52 | Afdeling Communicatie

Jongeren krijgen steeds eerder een burn-out. Druk zijn met school en leuke dingen doen lijkt een statussymbool geworden, en door sociale media staan jongeren bloot aan beelden waaraan zij denken te moeten voldoen. Of is er nog meer aan de hand? Op 6 maart vond het interactieve college 'Burn-out en stress' plaats, als onderdeel van de reeks Brandende Kwesties dat wordt georganiseerd door de faculteit Maatschappij en Recht en Floor, het debatcentrum van de HvA.

Het publiek in het Kohnstammhuis bestaat grotendeels uit studenten van de faculteit Maatschappij en Recht, maar er zijn ook andere HvA-studenten en -medewerkers, zo’n 80 in totaal, vertegenwoordigd. De interesse voor dit onderwerp komt bij studenten vaak voort uit het feit dat ze zelf last hebben van stressverschijnselen; dit blijkt tijdens de discussie na vertoning van de documentaire ‘Stress to impress’. Documentairemaker Sanne Kooiman beantwoordt samen met Lamyae Aharouay, journalist en moderator van de sessie, de vragen van het publiek.

Applaus-ouders

Sociale media wekken stress op, zo laat de documentaire zien. Studenten willen voldoen aan de mooie buitenkant: die bestaat vooral uit leuke dingen doen en succesvol zijn in de studie, want de zesjes-cultuur is verleden tijd. Daarnaast is er het fenomeen ‘applaus-ouders’ waar studenten soms mee te maken hebben. De documentairemaakster laat onder meer Esther van Fenema, psychiater en violiste, aan het woord. Zij vertelt over de enorme terugslag die jonge muzikanten ervaren wanneer zij op het conservatorium komen. Terwijl zij in hun familiaire omgeving overladen worden met complimenten vanwege hun muzikale gave, blijkt die op het conservatorium, te midden van een klas vol talenten, ineens behoorlijk middelmatig en is de eerste kritiek dan ook erg confronterend.

Niet alleen het continue applaus geeft stress, ook drukken ouders een dominante stempel op de beslissingen van hun kroost. ‘Is je schoolkeuze je eigen keuze of die van je ouders?’, vraagt Aharouay. Ook Kooiman ondervraagt het publiek: ‘Doe je het vanuit intrinsieke of extrinsieke motivatie?’. Sociale media behoren ook tot die extrinsieke omgeving. Het antwoord uit de zaal: een goedbekkende studie scoort goed en sociale instemming is van belang. Wanneer Aharouya een derdejaars Pabo-student, die niet kan benoemen of haar schoolkeuze vanuit intrinsieke of extrinsieke motivatie voortkwam, vraagt of zij overweegt te stoppen met haar studie, neemt een aanwezige studiecoach het woord. ‘Maak je studie af’, adviseert zij, ‘zie het als bouwsteen en niet als eindstation, je kunt daarna nog zoveel kanten op met een diploma’.

De maatschappij

‘De maatschappij’ doet nog een schepje bovenop de druk, vertelt een aanwezige. Die stelt dat er vroeger werd gesproken over de maakbare samenleving, met het flower-power-tijdperk als voorbeeld, waar we ‘met z’n allen ageerden tegen de politiek’. Tegenwoordig is niet de samenleving maar het individu maakbaar. Maar kan je dit wel alleen, bijvoorbeeld zélf een leuke baan vinden als er in jouw sector geen werk te vinden is?

Meer informatie

Sanne Kooiman – teaser documentaire Stress to impress
Brandende kwesties – agenda Floor debatcentrum

Mahutin Awunou en Sameha Bouhalhoul van de faculteit Maatschappij en Recht organiseren in samenwerking met studenten, docenten en debatcentrum Floor de reeks Brandende Kwesties: interactieve colleges rondom een actueel thema.

Brandende Kwesties gaat vooral om bewustwording van actuele maatschappelijke vraagstukken die spelen in de samenleving. Alle HvA-studenten, -medewerkers, omwonenden en andere geïnteresseerden zijn welkom bij de openbare colleges.