Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

Revalidatie na heupfractuur is HvA Onderzoek van het jaar 2017

7 dec 2017 17:08 | Afdeling Communicatie

Het HvA Onderzoek van het jaar is So Hip, sensortechnologie bij de revalidatie van ouderen na een heupfractuur van het onderzoeksteam rond Margriet Pol. Dat is vandaag bekend geworden tijdens het HvA Research Awards Event, het afsluitende evenement van de HvA Maand van het Onderzoek. De award bekroont het beste HvA onderzoek van dit jaar. Het team krijgt 3500 euro om aan onderzoek te besteden en een bokaal.

De jury prees het onderzoek van Margriet Pol vanwege het belang van het onderzoek (15.000 ouderen kriigen jaarlijks een heupfractuur), de uitstekende methodologische opzet en vanwege het feit dat er veel studenten bij betrokken zijn.

Masterstudent Anke van den Dries sleepte de talentprijs in de wacht, met haar masteronderzoek Staying strong and sexy. Sociaal werkers die sekswerkers ondersteunen, zo concludeerde Van den Dries, ondervinden daar gevolgen van in hun eigen seksuele leven en intieme relaties. Zij ontvangt 1500 euro. Haar begeleider Marc Hoijtink nam die voor haar in ontvangst, omdat Van den Dries van een sabbatical geniet in Japan. En de publieksprijs (500 euro, te besteden aan onderzoek) ging naar Vitamine, het onderzoek naar het effect van extra beweging voor ouderen uitgevoerd door een groot team onder leiding van Jantine van den Helder.

Tijdens de middag kregen alle vijf de genomineerde, impactvolle onderzoeksvoorstellen de gelegenheid om hun onderzoek aan het publiek te presenteren. Na iedere presentatie kreeg de vijfkoppige jury de gelegenheid een vraag te stellen. Die jury bestond uit Louise van Broekhoven (Interstedelijk Studenten Overleg), Nina Tellengen (directeur Amsterdam Economic Board), Richard Slotman (het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA) en Tonie Mudde (chef Wetenschap de Volkskrant). Zij stonden onder bezielend voorzitterschap van CvB-voorzitter Huib de Jong. ‘De kwaliteit was dit jaar erg hoog,’ aldus De Jong. ‘en de scores lagen dan ook dicht bij elkaar’.

Psychologie

Gastspreker Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland, dat bedrijven verbindt om duurzaam te ondernemen, hield een betoog over de noodzaak om samen te werken om de nieuwe duurzame economie zo snel als mogelijk tot stand te brengen. Kennis en vaardigheden van buiten de zakelijke sector kunnen aan dat proces bijdragen, bijvoorbeeld psychologen die het menselijk gedrag kunnen analyseren en voorspellen.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Ook maakte de HvA bekend dat zij gaat samenwerken met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Centraal daarin staat samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderwijsontwikkeling, met name op het gebied van big data.

De jury van het Research Award Event Foto: Bram Budel