Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

"Praten over democratie is belangrijker dan het stemmen zelf"

Thomas van Aalten, auteur open brief over Tweede Kamerverkiezingen

17 feb 2017 15:10 | Afdeling Communicatie

'Verklaar 15 maart tot nationale feestdag waardoor iedereen vrij is en dus niemand een excuses heeft om niet te gaan stemmen'. Dit idee dat deze week werd gelanceerd door BN'er Tim Hofman, het gezicht van het project De Stembus, noemt Thomas van Aalten “sympathiek". “Maar”, zegt de teamleider propedeusefase van de opleiding Communicatie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), “democratie, politiek is onderdeel van ons dagelijks leven. Het begint of eindigt niet alleen op 15 maart. Het is er iedere dag, dus dan zou iedere dag een feestdag moeten zijn”. Met een glimlach : “Dat lijkt me niet haalbaar.”

Thomas van Aalten (38) was tot voor kort docent schrijfvaardigheden bij de opleiding communicatie. Daarnaast is hij auteur van fictieboeken en schrijft hij voor diverse media als Het Parool en Folia. Eind januari richtte Van Aalten zich via een open brief tot alle docenten uit het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. In die brief riep hij zijn vakgenoten op om de jongeren te mobiliseren in het licht van de komende Tweede Kamerverkiezingen. Van Aalten: “ De directe aanleiding voor deze brief kwam voort uit een taaltoets die ging over het nut van stemmen en de waarde van democratie voor als je jong bent. Ik keek toen echt op van de onwetendheid bij jongeren over alles wat met democratie te maken heeft. Maar ik schrok ook van de gelatenheid bij de studenten omdat men het gevoel heeft dat de politiek toch niet naar de jongeren luistert en hen niet serieus neemt."

Naar aanleiding van jouw observatie publiceerde jij een open brief. Wat was de kern daarvan?

“In die brief verwoordde ik mijn zorgen over de houding van jongeren ten aanzien van politiek. Voor de jongeren die nu voor het eerst mogen stemmen, waaronder onze eigen studenten van de HvA, is politiek vaak een ver van mijn bed show. Terwijl diezelfde jongeren de ouderen van overmorgen zijn. Ik vind het een taak van het onderwijs om deze groep jongeren te stimuleren om zich te verdiepen in de politiek en politieke programma’s. En ze ook de ruimte te geven om te gaan stemmen op 15 maart. De docenten in het land hebben de functie om dat aan te jagen.”

Is jouw oproep er op gericht dat jongeren op 15 maart massaal gaan stemmen?

“De oproep is allereerst gericht op het belang dat jongeren zich gaan verdiepen in de politiek. Vaak zie je dat de jongeren die al gaan stemmen, het voorbeeld van de ouders volgen. Het is zo belangrijk dat jongeren zelf uitzoeken wat bij hen past. Ik vind het heel erg mooi als een student zelf een weloverwogen keuze maakt en die kan beargumenteren, ook al is het niet mijn keuze. Als jongeren vervolgens ook nog gaan stemmen, is dat natuurlijk prachtig. Maar praten over democratie vind ik zo mogelijk nog belangrijker dan het stemmen zelf."

Kan het praten over partijprogramma’s ook uitmonden in een stemadvies?

“Nee dat nooit. Sterker nog, een student kan na het lezen van en praten over de programma’s tot de conclusie komen dat hij niet gaat stemmen. Dat is ook prima, als dat een weloverwogen keuze is. Maar dan wel gebaseerd op een inhoudelijke afweging en niet op desinteresse voor de politiek.”

Thomas van Aalten: "Ook niet stemmen is prima. Als dat maar een weloverwogen keuze is"

Jij vraagt aan mededocenten in het land om het thema ‘democratie’ op te pakken. Is dat eigenlijk niet veel meer een taak van de ouders van de jongeren?

“Je hebt het hier over jong volwassenen die in hun studietijd vaak losraken van de familiestructuur en meer tijd doorbrengen met docenten dan met ouders. Vandaar dat ik vind dat juist docenten hierin een rol hebben. Onderwijs is meer dan toetsen en examineren. Bildung is ook belangrijk. Discussiëren over democratie is daar een onderdeel van.

Heeft een College van Bestuur van een hogeschool een rol in het aanjagen van discussies over democratie en verkiezingen?

“Er is niets mis mee als een bestuur het belang ervan onderschrijft en uitspreekt. Maar zoiets als ‘verplicht opleggen’ werkt niet. Het is een beweging die van onderaf moet komen. Ik heb liever dat een student of docent spontaan zegt: “we hebben nog 20 minuten over van een les. We gaan het nu over politiek hebben. Op een moment dat je het gaat institutionaliseren, sterft het proces”

Wat hoop je dat jouw brief uiteindelijk teweeg brengt?

“Ik hoop dat door discussies binnen het onderwijs jongeren zelf het belang van democratie, verkiezingen en het gaan stemmen gaan inzien. Ik moet altijd denken aan een filmpje van Folia over een vluchteling die voor het eerst bij een referendum van de Universiteit van Amsteram (UvA) mocht gaan stemmen. Voor hem was dat zo grote eer om zelf iets te mogen zeggen en vinden. Dit vind ik het lichtend voorbeeld voor al die jongeren die dat straks in een stemhokje mogen gaan doen."

Wat ga jij zelf heel concreet op de HvA doen richting 15 maart?

“Ik ga tegen mijn collega’s zeggen: ''Dan en dan heb je les. Neem 30 minuten van je les en agendeer de komende verkiezingen. En faciliteer, waar mogelijk, op 15 maart zelf de mogelijkheid om te gaan stemmen'. In twee HvA-gebouwen, het Wibauthuis en de Leeuwenburg, zijn stemlokalen. Dat maakt het al een stuk gemakkelijker. “