Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

Vijf promotiebeurzen uitgereikt aan HvA-docenten

19 nov 2015 16:15 | Afdeling Communicatie

31 leraren uit het primair tot en met het hoger beroepsonderwijs kregen gisteren een promotiebeurs uitgereikt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tijdens een feestelijke ceremonie op de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ook vijf docenten van de Hogeschool van Amsterdam kregen een beurs voor hun onderzoek.

Plaatsvervangend directeur Voortgezet Onderwijs van OCW Roel Endert reikte de beurzen uit aan de leraren uit het primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps-, en speciaal onderwijs in de Kohnstammzaal van de Hogeschool van Amsterdam.

Tot deze groep behoren ook vijf HvA-docenten, die door de beurs nu in staat zijn om naast hun aanstelling als leraar te promoveren. De Promotiebeurs voor Leraren van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) stelt docenten namelijk vier jaar lang twee dagen per week vrij van onderwijs, zodat zij met behoud van salaris kunnen werken aan hun proefschrift.

Van leefstijlinterventies voor vmbo’ers tot kopzorgen

Vijf docenten van de Hogeschool van Amsterdam gaan met de beurs hun promotieonderzoek uitvoeren:

  • Huib van der Kop (DBSV) krijgt een beurs voor onderzoek naar actieve leefstijlinterventies bij vmbo-jongeren
  • Jan Luitzen (DBSV) onderzoekt de beoefening van cricket, voetbal, honkbal, hockey en lawntennis en de verspreiding van bijbehorende Engelse sportterminologie;
  • Hedwig van der Meer (DG) onderzoekt in Kopzorgen de fysiotherapeutische zorg voor hoofdpijn- en kaakklachten;
  • Sumit Mehra (DMR/DMCI) onderzoekt hoe motiverende technologie ouderen kan stimuleren om meer te bewegen;
  • Sander Onstein (DT) onderzoekt hoe bedrijven afwegingen maken om distributiecentra te gebruiken, en zo ja, waar die het beste gebruikt kunnen worden op de weg die een product aflegt.

Over de Promotiebeurs voor Leraren

Leraren die in aanmerking willen komen voor een Promotiebeurs voor Leraren moeten een promotor aan een Nederlandse universiteit zoeken en een onderzoeksplan indienen bij NWO. De keuze voor een onderzoeksonderwerp is vrij en mag zich richten op de alfa-, bèta-, gamma- en levenswetenschappen. Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan de wetenschap én aan de onderwijspraktijk.

Kijk voor een overzicht van alle uitgereikte promotiebeurzen op www.nwo.nl .

Drs. J.H. (Huib) van de Kop (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA

Steeds meer vmbo-scholieren zijn te zwaar. Dat vergroot de kans op chronische ziekten. Traditionele beweeginterventies werken wel bij havo-scholieren, maar niet bij vmbo -leerlingen.
Wat werkt dan wel? In dit onderzoek van HvA-docent/onderzoeker Huib van der Kop worden traditionele beweeginterventies vergeleken met die waarbij de vmbo-leerling zelf wordt uitgedaagd om keuzes te maken.

Drs. J. (Jan) Luitzen (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – RUN

Vanaf medio negentiende eeuw werden cricket, voetbal, honkbal, hockey en lawntennis en
de bijbehorende Engelse sportterminologie via literatuur, instructieboeken en kranten/tijdschriften in Nederland geïntroduceerd. Dit resulteerde in een specifieke anglofiele sportcultuur en -taal. De beoefening en verspreiding van deze sporten en bijbehorende terminologie belicht Jan Luitsen via een analyse van het elitaire jongensinstituut Noorthey en zijn oud-leerlingen.

H.A. (Hedwig) van der Meer, Msc (v) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – UvA

Hoofdpijn wordt in sommige gevallen veroorzaakt door kaakklachten en is dan te beïnvloeden door de kaakklachten te behandelen. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe vaak
dit voorkomt en om goede diagnostiek en behandeling voor deze hoofdpijn te ontwikkelen.

Drs. S. (Sumit) Mehra (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam - UvA

Bewegen is goed voor de mens. De helft van de ouderen krijgt echter te weinig lichaamsbeweging waardoor de kans op gezondheidsproblemen onnodig toeneemt. Met de inzet van persuasieve technologie kunnen ouderen gestimuleerd worden om naast een groepsles een aanvullende training thuis te volgen en een actieve levensstijl na te streven.

Drs. Ing. A.T.C. (Sander) Onstein (m) Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam – TUD

De weg die een product aflegt van producent naar consument kent meerdere tussenstations, waaronder distributiecentra. Voor bedrijven is het ingewikkeld waar logistiek gezien slimme locaties liggen voor distributiecentra. Er is nog weinig bekend over hoe bedrijven de afweging maken of, en zo ja waar, er distributiecentra gebruikt moeten worden. Dit onderzoekt HvA-promovendus Sander Onstein.