Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

FLOOR TIPT: Stapelen van diploma’s @ deBalie

Een onnodige omweg?

3 sep 2020 09:54 | FLOOR

Hoewel het onderwijsniveau van jongeren met een migratieachtergrond gestaag blijft stijgen, lopen ze nog steeds achter op jongeren zonder migratieachtergrond. Vaak als gevolg van een te laag schooladvies doorlopen deze jongeren een lange route voordat ze op het niveau komen dat bij hun past. Hoe kijken de ‘diploma-stapelaars’ terug op hun omweg in het onderwijs? Kunnen scholen en beleidsmakers betere ondersteuning bieden?

Vanavond presenteert Kennisplatform Integratie & Samenleving de resultaten van hun recente onderzoek naar stapelaars en gaan we samen met ‘stapelaars’, onderwijsprofessionals en beleidsmakers op zoek naar een handelingsperspectief.

Veel stapelaars zijn achteraf tevreden met wat ze op eigen kracht bereikt hebben. Ze zijn op een laag niveau begonnen en zijn nu trots dat ze toch een opleiding in het hoger beroepsonderwijs of universiteit hebben behaald.

Suzan de Winter- Koçak (onderzoeker Kennisplatform Integratie & Samenleving)

Sprekers

Suzan de Winter-Koçak van Kennisplatform Intergratie & Samenleving – een programma uitgevoerd door o.a. het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – geeft toelichting op het rapport Ervaringen en behoeften van stapelaars met een migratieachtergrond in het onderwijs. De Winter is sinds 2014 werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut en houdt zich voornamelijk bezig met diversiteitsvraagstukken.

We spreken twee jongeren die ervaring hebben met obstakels in hun onderwijsloopbaan. Wat doet het met iemand die belemmerd wordt in het benutten van zijn of haar talent?

Bijzonder hoogleraar onderwijssystemen Inge de Wolf, onderwijswoordvoerder van D66 Paul van Meenen, programmamanager Gelijke Kansen van het Ministerie van OCW Monaïm Benrida en Maryse Knook van de Openscholengemeenschap Bijlmer gaan dieper in op de vraag welke stappen er gezet kunnen worden om gelijke kansen te bevorderen.

Theater- en filmacteur Mingus Dagelet draagt voor uit het boek Wees Onzichtbaar, van Murat Isik.

Woensdag 9 september | 20:00 | deBalie