Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

FLOOR TIPT: Recurf

11 oktober 14.30 - 19.00 Auditorium, Leeuwenburg, Hogeschool van Amsterdam

11 okt 2017 13:50 | FLOOR

Verschillende bedrijven in de metropoolregio Amsterdam hebben textielresten die zij niet op een goede manier kunnen hergebruiken. Denk aan de jutenzakken van Starbucks, het snijafval van Ahrend of het niet herbruikbare textiel dat Sympany inzamelt. Nu worden deze textielresten vaak verbrand of tot vul- of isolatiemateriaal verwerkt. Binnen het RECURF-project heeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzocht hoe dit textiel een nieuw, hoogwaardig leven kan krijgen.

Door textielresten te combineren met biobased plastics ontstaan nieuwe materialen met unieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Bij voorkeur worden hiermee producten ontwikkeld die de bedrijven die de textielresten ter beschikking hebben gesteld, zelf weer kunnen gebruiken of verkopen; een interessant circulair business model, met zowel economische als ecologische waarde.

Tijdens het eindevenement laten we de resultaten van RECURF zien en blikken alvast vooruit naar vervolgonderzoek. Samen met de projectpartners en andere geïnteresseerden kijken we naar en bespreken de kansen en mogelijkheden van dit innovatief biocomposiet materiaal.

Wanneer: Woensdag 11 oktober 2017 van 14.30 tot 19.00 uur met aansluitende borrel

Waar: Hogeschool van Amsterdam, Weesperzijde 190, Amsterdam, Auditorium

Programma

13.45

14.30

Inloop en registratie, inclusief koffie en thee

14.30

14.35

Opening en welkom door Natasja van den Berg

14.35

15.25

Plenaire opening

1.Ontwikkelingen in textielrecycling - Ger Brinks, Saxion

2.Circulair hergebruik van textiel in biocomposiet - Inge Oskam, HvA

3.Interview met o.a. Greijn, NPSP, Havivank

4.De circulaire visie van Ahrend - Kees de Boer, Ahrend

15.25

15.55

Pauze met koffie, thee en fris

16.00

16.50

Parallelsessies

1.Innovatieve biocomposieten ervaren

2.Inzichten in milieu-impact en recycling

3.Verkennen nieuwe businesskansen

4.Digitaal produceren met biocomposieten

16.50

17.00

Zaalwissel

17.00

17.35

Plenaire afsluiting

1.Debat met o.a. Peter Koppert (Modint), Martin van Dord (NRK), Inge Oskam (HvA), Ger Brinks (Saxion)

2.Vervolgonderzoek door Mark Lepelaar

3.Uitreiking publicatie

4.Slotwoord

17.30

18.30

Borrel

Indien er vragen zijn hierover dan kun je contact opnemen met het secretariaat van faculteit Techniek: secretariaatft@hva.nl