Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

Trump zit inmiddels 100 dagen in het Witte Huis. De klimaatverandering is in volle gang, maar de meningen zijn nog steeds verdeeld bij de vraag of klimaatverandering door mensenlijk toedoen ontstaat. FLOOR tipt in mei: Ondernemen met maatschappelijke impact, financiële innovatie voor een duurzame wereld en klimaat strijders.

AMERICAN DREAMERS: 100 DAGEN TRUMP

Woensdag 3 mei, 20:00 uur, Oosterhuiszaal, De Rode Hoed

Op 29 april bewoont Donald Trump het Witte Huis honderd dagen. Woensdag 3 mei neemt daarom de Rode Hoed, onder leiding van presentatrice Hella Hueck, dit symbolische ijkpunt onder de loep. Zet de chaos door of loopt het wel los en heeft Trump tegen die tijd zijn draai gevonden?

ONDERNEMEN MET MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

Woensdag 10 mei, 8.00 - 10.00uur, Wibauthuis Ondernemersplint (begane grond)

De stad Amsterdam wil zich positioneren als dé stad in Nederland waar social enterprises ruim baan krijgen. Op de HvA zijn er verschillende ontwikkelingen gaande op het vlak van ondernemen met maatschappelijke impact. Wat betekent dit voor het onderwijs? Kom naar de ontbijtsessie over sociaal ondernemerschap en deel je mening in de open discussie.

Kom je ook?

Meld je aan door een mail te sturen naar Judith Sander j.m.sander@hva.nl

FINANCIËLE INNOVATIE VOOR EEN DUURZAME(RE) WERELD!

Vrijdag 12 mei, 16:00 -18:30 uur, Wibauthuis Arenazaal

De financiële crisis van 2008 leidt tot veel discussie en onrust over de financiële wereld. Daarnaast wordt de noodzaak voor een overgang naar een meer duurzame en rechtvaardiger economie steeds groter. De tijd lijkt rijp voor structurele innovaties in de financiële wereld die niet alleen tot stabiliteit, maar ook tot ecologische en sociale duurzaamheid leiden. Een interessant gesprek met Drs. Helen Toxopeus, Promovendus financiële sector, innovatie en duurzaamheid en Dr. Frank Jan de Graaf, lector Corporate Governance & Leadership

Kom je ook?

Meld je aan voor 9 mei bij Alfien Nap: a.n.h.nap@hva.nl

KLIMAATSTRIJDERS

Woensdag 17 mei, 20:00 uur, Pakhuis de Zwijger

Negen van de tien warmste jaren sinds 1901 stammen uit de periode na 1999. De opwarming van de aarde heeft een enorme impact op de leefomgeving van mensen over de hele wereld. Hoe adresseren we klimaatverandering? Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen de ernst van de situatie inzien? Deze avond geven de journalist, de activist, de fotograaf en de reclamevrouw hun visie.

Veel plezier!

Groetjes van FLOOR