Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

Interview gastprogammeur De Visiefabriek

Interview met Astrid Zwinkels, bestuurslid van De Visiefabriek - gastprogrammeur bij FLOOR

23 okt 2014 14:59 | FLOOR

‘Diversiteit’, het klinkt inderdaad wat ‘outdated’ geeft bestuurslid Astrid Zwinkels (23, Research Master Social Sciences, UvA) van De Visiefabriek toe. Een paar jaar geleden was het thema alomtegenwoordig. Maar Stichting De Visiefabriek, een van de samenwerkingspartners van FLOOR pakt het anders aan: “Met een frisse blik kijken naar diversiteit in de breedste zin.”

Het was puur toeval dat studente Astrid, op weg naar college, werd aangesproken door een teamlid van het – toentertijd opgerichte - gemeenteproject Sleutelfiguren in het Hoger Onderwijs in Amsterdam. Met dat project wilde de gemeente Amsterdam meer zicht krijgen op Islamitische groepen in het Hoger Onderwijs in de stad.

Volmondig ja

Astrid werd gevraagd voor dit gemeenteproject, waar ze volmondig ja op zei: “Vanuit dat initiatief hebben we later met een klein groepje De Visiefabriek opgezet. We wilden het thema diversiteit op een andere, vernieuwender manier aanpakken. We willen mensen met elkaar in gesprek laten gaan over diversiteit. Diversiteit in de breedste zin van het woord: van liefde tot quarterlife crisis, van klimaatverandering tot humor in verschillende culturen en tot seksualiteit in religie.’’

"Wat willen we?"

“Tijdens een brainstorm hadden we het er in de groep over: wat willen we? Dat is mensen aan het denken zetten, nieuwe inzichten geven en dichter bij elkaar brengen. We proberen om door middel van gesprek kloven in de samenleving te verkleinen of te dichten, een visie te geven op hoe het ook kan.’’ De naam Visiefabriek rolde al snel over tafel. ‘’In hoog tempo proberen wij zo veel mogelijk werk te verzetten en zoveel mogelijk relevante onderwerpen aan te kaarten - net als in een fabriek eigenlijk.’’

Professioneler

De aanhang van De Visiefabriek op Facebook groeit en de contacten met organisaties als studieverenigingen en met FLOOR intensiveren zich. “Wat dat betreft groeien we mee met FLOOR: we worden steeds professioneler. Ook via de HvA komen studenten bij ons, voor informatie voor een paper, voor een studieopdracht of voor input voor een lezing. In eerste instantie bestond het publiek uit een vrij vaste groep. Nu zien we dat er mensen komen van de HvA, de UvA, studenten, medewerkers en docenten.”

Breder inzetten

Langzaam wil de Visiefabriek zich dan ook gaan richten op een bredere inzet: “We hebben bij De Visiefabriek veel ervaring met het organiseren van evenementen. De stap naar een maatschappelijk evenementenbureau is een toekomstwens, met meer aandacht voor maatschappelijke activiteiten.”