Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

HvA opnieuw op zoek naar ergernissen

3 jun 2014 14:00 | FLOOR

‘Zouden er eigenlijk nog wel ergernissen zijn? Er zijn zo weinig studenten gekomen.’ Zo opende collegevoorzitter Louise Gunning gisteren het gesprek tijdens de HvA Ergernissendag, georganiseerd door HvA, ASVA en FLOOR.

Samen met ASVA-voorzitter Esther Crabbendam begroette Gunning het publiek. Op de tribune was het aantal studenten beperkt, en waren directeuren, hoofden en adviseurs van verschillende afdelingen van de HvA juist ruim vertegenwoordigd. Zij waren gekomen om de aanpak van de grootste ergernissen van vorig jaar te bespreken en om te luisteren naar wat er nu speelt. Afgelopen jaar vormden onduidelijke informatievoorziening, het Studenten Informatie Systeem (SIS) en een gebrek aan studieplekken de top 3 ergernissen van HvA-studenten.

Concrete verbeteringen

Bert Voorbraak (directeur ICT dienstverlening) ging in op de acties die zijn ondernomen op het gebied van Informatievoorziening. Zo is bijvoorbeeld de beschikbaarheid van het draadloze netwerk flink verbeterd en kunnen studenten voortaan gemakkelijk informatie opzoeken in de A-Z lijsten op hun DLWO.
Chris Schut (directeur Administratief Centrum) gaf toelichting op wat er is gedaan met de ergernis over SIS. Een concreet voorbeeld: Studenten krijgen nu een bevestigingsmail bij inschrijvingen voor minoren en bij vakaanmeldingen.
Hilde van Wijngaarden (hoofd Hogeschoolbibliotheek) ging in gesprek met de toehoorders over de ergernis rondom het gebrek aan studieplekken. Fysieke aanpassingen, betere bewegwijzering, een overzicht van alle beschikbare studieplekken op de verschillende locaties en in de A-Z lijsten en een pilot met mobiele opladers werden onder meer als concrete verbeteracties genoemd.
Na deze terugkoppeling kon het publiek nieuwe ergernissen onder de aandacht brengen door ze op een papiertje te schrijven en met een grote boog in de daarvoor bestemde Klachtenbox gooien.

Werken aan oplossingen

Met twee van de ergernissen uit de nieuwe lijst ging het gezelschap aan de slag tijdens de brainstormsessie in de broedplaatsen: informatievoorziening en ruimte voor sociale activiteiten op de Amstelcampus. Dat bleken prima onderwerpen om met elkaar in gesprek te gaan over lastige zaken als ‘Hoe zorgen we voor een goede ontwikkeling van het sociale klimaat op de Amstelcampus?’ en ‘Hoe creëren we voor meer overzicht op de DLWO’s?’ Op een positief-kritische manier werden deze onderwerpen tegen het licht gehouden en mogelijke oplossingen aangedragen.

Een jaar is te kort

Ergernissen zijn er nog steeds, concludeerde collegevoorzitter Gunning: ‘Vorig jaar zeiden we al dat één jaar wel erg kort is om alle problemen op te lossen. Ook nu zeg ik dat. En ook nu beloof ik weer een terugkoppeling naar studenten, maar dan wellicht wel schriftelijk. Of studenten moeten alsnog in grote getalen bij mij op de deur komen kloppen,’ lacht Gunning.