Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

Tweedeling stad onderwerp lijsttrekkersdebat bij FLOOR

4 mrt 2014 13:00 | FLOOR

Vijf Amsterdamse lijsttrekkers (PvdA, VVD, D66, SP en GroenLinks) overtroeven elkaar op donderdagmiddag 6 maart met hun beste ideeën voor een stad waar iedereen gelijk is. Dat is hard nodig, want volgens vele Amsterdammers worden de verschillen in de samenleving alleen maar groter.

Hoe willen de lijsttrekkers deze (schijnbare) tweedeling aanpakken? Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Kennisnetwerk Amsterdam (KNA) organiseren in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen een lijsttrekkersdebat dat voor iedereen toegankelijk is.

Grote stappen maken

‘We zien dat onze studenten in toenemende mate problemen hebben met het vinden van huisvesting. De HvA en UvA werken al jaren samen met de gemeente om in die behoefte tegemoet te komen, maar er zijn nog grote stappen te maken’, aldus Collegevoorzitter HvA-UvA Louise Gunning. Het onderwerp ‘wonen in Amsterdam’ is voor het debat geformuleerd als één van de belangrijke maatschappelijke aandachtspunten waar over wordt gediscussieerd. Wonen binnen de Ring wordt steeds duurder en daarmee ontstaan er grote verschillen in leefbaarheid tussen wijken binnen en buiten het stadscentrum. Hoe kunnen we dit tegen gaan?

Het beste idee

In discussierondes pitchen de lijsttrekkers hun ideeën over de thema’s in aanwezigheid van studenten en andere belangstellenden. Zorg, jeugdwerkloosheid en samenleven zijn andere onderwerpen. Het publiek discussieert mee en verkiest na afloop het beste idee.

Weloverwogen stemmen

‘Wij willen onze achterban, die zich bezighoudt met vraagstukken op het gebied van werk, wonen, zorg en onderwijs in Amsterdam, de kans geven nog beter kennis te maken met de ideeën van de verschillende politieke partijen. Daarmee hopen wij iedereen te inspireren om een weloverwogen stem uit te brengen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart’, aldus KNA-voorzitter Patrick van Beveren.