Hogeschool van Amsterdam

FLOOR | Cultureel Platform HvA

Inclusief communiceren: minder lullen, meer doen

Evenement

Geen enkele student is hetzelfde. We verschillen van elkaar in gender, leeftijd, seksuele voorkeur, afkomst, beperkingen, talenten en veel meer! De HvA wil een hogeschool zijn waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt, maar waarom is communicatie dan vaak gericht op een specifieke homogene groep? Tijdens de sessie ‘Minder lullen, meer doen’ gaan we samen met studenten, medewerkers en experts in gesprek over hoe het misgaat met inclusieve communicatie, maar vooral over hoe het wél moet.

Georganiseerd in samenwerking met het programma Diversiteit en Inclusie.

Communicatie richt zich maar al te vaak op een specifieke normatieve groep. Inclusieve communicatie, waarbij iedereen zich gezien en begrepen voelt, is dan ook van essentieel belang. Wanneer mensen zich niet kunnen herkennen in tekst en beeld, kan dat bijdragen aan gevoelens van uitsluiting. Onbewuste en bewuste vooroordelen kunnen hierdoor worden versterkt en zelfs bijdragen aan polarisatie. Maar hoe zorgen we er als HvA voor dat iedereen zich herkend en erkend voelt in de communicatie?

Over het programma Diversiteit en Inclusie

Diversiteit is een van de drie D’s en daarmee een speerpunt van beleid van de HvA voor de komende jaren. De HvA streeft ernaar om een inclusieve hogeschool te zijn waar iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt. Het programma Diversiteit en Inclusie is erop gericht om diversiteit en inclusie op de hogeschool te bevorderen, invulling te geven aan het diversiteitsbeleid en netwerken en initiatieven die zich met dit thema bezighouden te ondersteunen.

Gepubliceerd door  FLOOR 24 februari 2021

Datum

Startdatum 25 mrt

Tijd

19:00 - 20:30 uur