Hogeschool van Amsterdam

FLOOR | Cultureel Platform HvA

Aan de bar met Inge Oskam

Over circulaire economie

Evenement

Bubbels zijn er om op te drinken, niet om in te blijven zitten. Pak daarom je drankje en snacks erbij en schuif dinsdagmiddag 2 februari aan de bar met Inge Oskam. Onze digitale barman Luuk vraagt Inge het hemd van het lijf over circulaire economie. Wat is dat eigenlijk en wat moeten we ermee?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Wist je nog, vóór corona, toen je gewoon in de bar schaamteloos aan een wildvreemde kon vragen: en wat doe jij (hier) eigenlijk? En dat er dan opeens een super interessant gesprek volgde. Dat is ‘Aan de bar met…’. FLOOR nodigt elke maand HvA-onderzoekers uit die jou een half uurtje meenemen in hun wonderbaarlijke onderzoekswereld. Wat voor kijk hebben zij op de wereld? Kort maar krachtig, een kopstootje aan het einde van de dag.

Tijdens het evenement kun je vragen stellen in de Zoom chat. Ook leuk: we verloten een borrelpakket onder de aanmeldingen! De winnaar krijgt op 26 januari persoonlijk bericht.

Dr Ir Inge Oskam geeft leiding aan de onderzoeksgroep Circulair Ontwerpen en Ondernemen. Dit lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum van Faculteit Techniek en is verbonden aan twee Centres of Expertise: Urban Technology en Urban Governance. Inge is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek op het raakvlak van design, technologie en business, en richt zich daarbij op de transitie naar een circulaire stad. Zij geeft leiding aan onderzoek naar de barrières en mogelijkheden voor hoogwaardig hergebruik van reststromen in circulaire producten en systeeminnovaties voor het sluiten van stedelijke materiaalkringlopen. Het onderzoek richt zich hierbij niet alleen op concrete oplossingen, maar ook op de circulaire businessmodellen en de cross-sectorale samenwerking die daarvoor nodig zijn. Ontwikkelen van tools en methoden maakt hier integraal deel van uit.

Gepubliceerd door  FLOOR 31 maart 2021

Datum

Startdatum 02 feb

Tijd

17:00 - 17:30 uur