Hogeschool van Amsterdam

+FinanceLab

Afstuderen bij het +FinanceLab

Je voert je onderzoek grotendeels uit binnen een van de bedrijven waar we mee samenwerken. Je wordt daarbij voor je onderzoek begeleid door de onderzoekers van het lectoraat Corporate Governance & Leadership. Je onderzoeksresultaten leiden tot gericht advies bij jouw afstudeerbedrijf. Daarnaast worden de resultaten gebruikt in een groter onderzoeksproject met meer ondernemingen.

Onderzoeksteam

Je bent daarbij één dag in de week aanwezig op het +FinanceLab op de Fraijlemaborg. Daar werk je met andere studenten en de docenten-begeleiders aan het onderzoek. Eigenlijk vorm je met hen een onderzoeksteam waar jouw gegevens worden samengebracht in een groter geheel.

Workshops

Op het +FinanceLab worden workshops gegeven over onderzoek doen, hoe je je afstudeerproducten het beste opzet, hoe je leesbaar kunt schrijven en presenteren, en hoe je je vakbekwaamheid bevordert. Er is dus volop begeleiding om je afstudeeropdracht tot een optimaal product te maken.

Geen scriptie

Dat afstudeerproduct is binnen het +FinanceLab anders dan het reguliere afstudeerproduct. Waar de meeste mensen afstuderen met een scriptie, studeer je binnen het +FinanceLab af met een aantal afzonderlijk op te leveren beroepsproducten. (Dit geldt vooralsnog alleen voor studenten Bedrijfseconomie.) Allereerst maak je een zogenoemde CAT; dat is een schematische samenvatting van je literatuuronderzoek. CAT staat voor Critical Appraisal of Topics. Hierin staat het doel van je onderzoek, je vraagstelling en een schematisch overzicht van je literatuuronderzoek. Daarnaast maak je een model; veelal zal dat een geavanceerd Excelbestand zijn waarin je onderzoeksgegevens worden gepresenteerd en waarmee je snel resultaten kunt laten zien. Een model in Visio of een andere applicatie is ook mogelijk.

Artikel

Je onderzoeksresultaten beschrijf je in een artikel. Dat artikel heeft de vorm en opzet van een artikel uit een vakblad (denk aan Maandblad voor Bedrijfseconomie en Accountancy – MAB). Tot slot schrijf je een reflectieverslag van je leerervaringen tijdens het afstuderen.

Kijk bij afstudeerprojecten van het +FinanceLab naar de onderzoeksprojecten die binnen het +FinanceLab worden uitgevoerd. Heb je interesse om hier af te studeren en zie je geen project van je keuze? Dan is het misschien toch interessant om contact op te nemen. Binnen het +FinanceLab is er altijd wel plaats voor een innovatief project op het gebied van finance and accounting.

Gepubliceerd door  CAREM 20 juli 2017