FDMCI Learning Communities

In verscheidenheid verenigd

De kracht van de FDMCI Learning Communities

De FDMCI Learning Communities zijn een nieuwe vorm van samenwerking tussen opleidingen, lectoraten en externe partners waarin actuele thema’s worden uitgediept. Het doel is om kennis te delen en nieuwe kennis te ontwikkelen die van nut zijn voor onderwijs, onderzoek en het werkveld.

Kennis die bijvoorbeeld kan landen in minoren, Associate degrees, masters of nieuwe onderzoeksprojecten. Met dit initiatief geeft de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie een impuls aan de ontwikkeling van de HvA naar een kennisinstelling.

Door het onderwijs, onderzoek en externe partners in een experimentele omgeving gelijkwaardig bij elkaar te brengen, stimuleren we onze studenten in hun creativiteit en kritische houding. We leveren professionals van de toekomst af die het werkveld goed kennen en een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Op dit moment zijn er zes Learning Communities:

  • Applied Artificial Intelligence
  • Critical Making & Research through Design
  • Ethiek
  • Responsible Software Development
  • Storytelling
  • Urban Interaction Design

Iedere community wordt aangestuurd door een hoofddocent, die nauw samenwerkt met een community manager, afkomstig vanuit het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) . Iedere community wordt gedragen, bestuurd en gefinancierd door minimaal één opleiding en één lectoraat van FDMCI.

De Learning Communities zijn multidisciplinair van aard en hebben de ambitie om te inspireren, verbinden en innoveren. De experimentele weg die we daarbij inslaan, moet nieuwe ideeën en plannen de ruimte geven. Deze nieuwe onderwijsvorm is een avontuur, dat uitdaagt en dat we samen met alle betrokkenen gaan ontdekken. Of je nu student, docent, onderzoeker of partner bent, of op een andere manier bijdraagt aan onze hogeschool. Samen slaan we een nieuwe weg in. Het einddoel ligt niet vast.

Gepubliceerd door  FDMCI Learning Communities 14 januari 2021