FDMCI Learning Communities

Storytelling

Learning Community

Storytelling kent veel verschillende vormen, maar de menselijke verbinding die storytelling teweegbrengt is universeel. “De gelijknamige Learning Community heeft dezelfde sociale functie van mensen bij elkaar brengen, het liefst vanuit een multidisciplinaire aanpak”, vertelt hoofddocent Silvana Beerends-Pavlovic.

Hoofddocent Silvana Beerends-Pavlovic door fotograaf Huib van Wersch

Storytelling is de methode/techniek die helpt om narratieven vorm te geven en de kracht van boodschappen te vergroten, om daarmee mensen te raken, bewegen, hoop te geven, te vermaken of informeren. Narratief is het oude Latijnse woord voor kennis en heeft daardoor een diepgewortelde overdrachtscomponent in zich. De verbindende methodiek van storytelling helpt die kennis over te dragen en te verspreiden.

Maar wat wordt nu precies onder storytelling verstaan? “Omdat storytelling heel menselijk is, is het iets alledaags”, legt Silvana uit. “Maar wat is het verschil tussen een verhaal vertellen aan je vriend of vriendin en storytelling? Of is er geen verschil? Een van mijn doelen dit jaar is om het begrip verder af te bakenen en te verdiepen.”

Want helemaal stilgezeten op dat vlak, heeft Silvana niet. Zo zijn er twee pijlers, ontstaan vanuit de pizzasessies:

  1. Kracht van storytelling (verdieping, afbakening, kennis rondom storytelling)
  2. Innovatie in storytelling (multidisciplinair, inzet van huidige technologische ontwikkelingen om storytelling te innoveren)

Silvana heeft met Stories for Change al een belangrijk deel van storytelling afgebakend. “Storytelling kan bijdragen aan verandermanagement. Vanuit de HvA hanteren we de drie D’s - diversiteit, duurzaamheid en digitalisering - die een andere kijk vragen en waar veel energie/intrinsieke motivatie ligt. Stories for Change is de verzamelnaam van projecten die daaruit voortkomen en waar storytelling een krachtig middel voor kan zijn. Ik hoop van Stories for Change een minor te maken, die wellicht de basis kan vormen voor een master.”

Via een multidisciplinaire benadering kom je tot nieuwe verhalen, die eerder nog niet in die vorm verteld zijn. “Onze huidige uitdagingen worden gekenmerkt door complexiteit. Vragen en verhalen staan niet op zichzelf, maar zijn deel van een groter geheel. Binnen opleidingen is vaak nog sprake van een monodisciplinaire aanpak, maar grotere vraagstukken vragen om een andere benadering. Door samen met lectoraten en opleidingen vanuit verschillende disciplines storytelling in te zetten, komen we tot een gezamenlijk, multidisciplinair verhaal. Daarmee zijn we een nog sterkere partner voor partijen uit het werkveld.”

Binnen die thematiek wil Storytelling de Learning Community zijn om studenten klaar te stomen en docenten de kans te geven zich te ontwikkelen. Zodat zij nieuwe maakprocessen eigen kunnen maken en vanuit een multidisciplinaire aanpak nieuwe uitdagingen aangaan.

“Multidisciplinariteit zit in het DNA van de Storytelling Learning Community”, lacht hoofddocent Silvana Beerends-Pavlovic. “Het is onze USP (Unique Selling Point) en komt onder meer tot uiting in de multidisciplinaire stuurgroep.”

De Storytelling Learning Community is geïnitieerd door de opleidingen CO , CB , CMD en AMFI , en de lectoraten Crossmedia , Visual Methodologies en Play & Civic Media

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Silvana Beerends- Pavlovic vertelt "Verhalen helpen mensen om de realiteit te begrijpen. Grumor helpt om toch met een glimlach te kijken naar dingen waar je bang voor bent".

Gepubliceerd door  FDMCI Learning Communities 23 maart 2021

Grumor helpt om met een glimlach te kijken naar dat waar je bang voor bent

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Silvana Beerends- Pavlovic vertelt "Verhalen helpen mensen om de realiteit te begrijpen. Grumor helpt om toch met een glimlach te kijken naar dingen waar je bang voor bent".