FDMCI Learning Communities

Responsible Software Development

Learning Community

Aan software kunnen verschillende eisen worden gesteld. Niet elke toepassing is immers dezelfde. “De theorie in de praktijk is er al”, vertelt hoofddocent Frank Aldershoff. “Wat nu belangrijk is, is dat we meer oog krijgen voor het ontwikkelproces van software. We mogen als samenleving best kritischer zijn.”

Hoofddocent Frank Aldershoff door fotograaf Huib van Wersch

Aan software die gebruikt wordt voor wetenschappelijke experimenten worden andere en hogere eisen gesteld dan aan software die bijvoorbeeld achter een website zit. Dit vergt specifieke kennis van programmeurs. Kennis die studenten nog niet makkelijk opdoen tijdens hun opleiding. “In betekenisvolle projecten, bijvoorbeeld in samenwerking met het bedrijfsleven, wil ik studenten leren kritischer na te denken”, vertelt Frank. “Zo mogen zij meer vragen stellen en vraagtekens plaatsen bij de ontwikkeling van algoritmes.” In de minor Responsible IT - een doorstart van de minor Software for Science - gaat Frank hier onder meer aandacht aan besteden.

Belang van waardes in ontwikkelproces

In de Learning Community gaat het om de verantwoorde toepassing van software. Frank: “Het ontwikkelproces van software kun je anders inrichten. Open source is daarvan een goed voorbeeld. Bij opensourcesoftware is de gebruiker tevens de ontwikkelaar. Hierdoor is de broncode bekend en toegankelijk. Transparantie is een belangrijke component in het verantwoord omgaan met en ontwikkelen van software. Met open source kun je software continu aanpassen en verbeteren.”

Volgens Frank krijgen waardes als transparantie, privacy, verantwoording en oog voor kwaliteit nu nog minder aandacht in het ontwikkelproces. “En als die aandacht er al is, dan vindt deze vooral achteraf plaats, wanneer er al een bepaalde weg is ingeslagen in het proces. Pas dan denkt men: is deze software privacygevoelig?” Het is Franks streven dat genoemde waardes in het proces worden geïntegreerd. Daarvoor wil Frank in zijn Learning Community samenwerken met diverse opleidingen, lectoraten en de andere Learning Communities zoals Ethiek.

“Ik wil bestaande kennis over oplossingen en technieken samen met anderen aan het voetlicht brengen, en zoeken naar nieuwe mogelijkheden om verantwoorde software te ontwikkelen”, besluit hoofddocent Frank Aldershoff.

De Responsible Software Development Learning Community is geïnitieerd door de opleiding HBO-ICT en de lectoraten Institute of Network Cultures , Responsible IT en Urban Analytics­

Gepubliceerd door  FDMCI Learning Communities 11 januari 2021

Frank: diepere kennis over software nodig

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien