Technology for Life

Het thema Technology for Life richt zich op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid en gezondheid via de inzet van verantwoorde technologie. Onze focus ligt hierbij op de human factor en op het ontwerpen en ontwikkelen van (slimme) gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken en de verantwoorde inzet ervan.

Voorbeelden van Technology for Life-toepassingen zijn het aanhouden van verdachten op een luchthaven voor zij het vliegtuig instappen, of het waarschuwen van een patiënt om naar het ziekenhuis te komen voor zich een hartaanval aandient. Ons doel is de veiligheid, gezondheid en het comfort van mensen te bevorderen.

De Nederlandse expertise op het gebied van artificial intelligence, data science, gezondheidszorg en forensisch onderzoek biedt volop kansen voor het realiseren van dit doel. Wel zien we een aantal belangrijke uitdagingen. Kunstmatige intelligentie zal diepgaande veranderingen teweegbrengen, bijvoorbeeld door de toepassing van biometrische systemen voor gezichtsherkenning en preventieve therapie-ontwikkeling.

Dat brengt meerdere risico’s met zich mee: een steeds complexer wordende zorg en regelgeving, een groeiende afhankelijkheid van ingewikkelde computermodellen en het in de verkeerde handen vallen van technologieën. Daarom vormen safe-by-design, objectiviteit bij het verkrijgen van data en transparantie over de (data)keten belangrijke pijlers binnen Technology for Life.

17 oktober 2022