Smart Industry

Doel van ons werk binnen het thema Smart Industry is om maak-industriesectoren in de Metropoolregio Amsterdam te ondersteunen bij de digitale transitie.

In 2015 is het Nederlandse Smart Industry Programma van start gegaan. Doel van het programma is om de digitalisering van de industrie te versnellen met als resultaat: economische groei, meer werkgelegenheid en minder gebruik van grondstoffen en energie. Negentig procent van de midden- en kleine industrie loopt echter achter op het gebied van digitale innovatie. Binnen het thema Smart Industry willen we maak-industriesectoren ondersteunen bij deze digitale transitie.

We richten ons op een aantal grote transities die mkb-maakbedrijven competitief houden: (i) digitale producten en productie (ii) zero defect processen (iii) zero emission production. Om dit mogelijk te maken werken we aan slimme producten, slim onderhoud, slimme productie en slimme systemen.

17 oktober 2022