Samenwerking

Acht verschillende, technische opleidingen met gevarieerde leerroutes en afstudeerrichtingen. Faculteit Techniek neemt een prominente plaats in binnen het technisch hoger beroepsonderwijs in Nederland.

We werken ook veel samen met het bedrijfsleven. Denk daarbij aan stages, afstudeeropdrachten, maar ook aan gastcolleges, praktijklessen, deelname aan bedrijvenmarkten en seminars, netwerkbijeenkomsten, eindpresentaties van studenten en excursies naar de bedrijven.

Centrum van kennis

Faculteit Techniek ontwikkelt zich steeds meer tot een centrum van kennis en innovatie; samenwerking met bedrijven is daarbij noodzakelijk en levert aan beide kanten winst op. Bedrijven kunnen onze studenten inzetten om onderzoek te laten uitvoeren en wij krijgen door deze samenwerking een nog beter inzicht in innovatieve technieken. Ons Innovatielab bijvoorbeeld is de plek waar studenten in multidisciplinaire teams onder begeleiding van een vakkundig docententeam werken aan innovatievraagstukken uit het bedrijfsleven.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 27 januari 2016