Hogeschool van Amsterdam

Studenten ontwerpen waterbestendige woonwijk

Testimonial

Het gebeurt steeds vaker: door hevige regenval stroomt het riool over en straten komen blank te staan. Hoe leg je dé perfecte watervoorziening aan om dit probleem te voorkomen? Vier studenten Built Environment bedachten een alternatief regenwaterstelsel. Het werd meteen een primeur in Nederland.

Er vallen steeds hevigere regenbuien, waardoor de buizen in de ondergrond te klein zijn geworden en het riool vergroten is erg kostbaar.

Jeroen Drost - Student Built Environment

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zaanstad zochten naar dé perfecte watervoorziening voor de nieuwe woonwijk Kreekrijk. Studenten binnen de minor ‘Water in de Stad’ bedachten een alternatief systeem, waarmee regenwater bovengronds wordt opgevangen, zodat het riool niet overstroomt. Het bovengronds afvoeren van water bleek na uitgebreid onderzoek van de studenten een goede optie. Maar waar gaat het water dan heen?

GROENE DAKEN EN WADI’S
Jeroen: ‘Normaal lopen straten een beetje bol, zodat het water richting de straatkolken stroomt. In ons plan lopen de straten hol en loopt het water naar molgoten, verdiepinkjes in het midden van de straat. Of richting granudrains, dat zijn sleuven in een weg van speciaal asfalt dat veel water opneemt. Daarnaast loopt het water naar sloten en wadi’s, stukken maaiveld met een goede ondergrond, waarin veel water kan infiltreren. Tot slot krijgt een deel van de woonwijk groene daken. Een dak met beplanting en een doorwortelbare grondlaag die water vast houdt en zorgt voor een geleidelijker afgifte van regenwater aan het riool.’

PRIMEUR IN NEDERLAND
Voor het eerst worden plannen voor een alternatief regenwaterstelsel ten uitvoer gebracht in een grotere woonwijk. De presentatie van de studenten aan een aantal waterexperts werd zeer goed ontvangen. De gemeente gaf aan ook op korte termijn tot uitvoering over te gaan.