Hogeschool van Amsterdam

Honours Programme Leraar Aardrijkskunde voltijd

Ben je ambiteus en wil je meer uit je studie halen? Dan kun je kiezen om honoursonderwijs te volgen. In het eerste jaar kun je kiezen uit het aanbod van Honours Talent Modules van de HvA. Vanaf het tweede jaar van je studie kun je kiezen om het Honours Programme van de opleiding te volgen of een deel daarvan.

Honours Talent Module

In het eerste jaar kun je naast je opleiding een Honours Talent Module uit het aanbod van de HvA volgen. Je ontdekt zo of een extra programma op een veeleisend niveau iets voor je is. Vaak studeer je samen met studenten van andere, verwante opleidingen.

Honours Programme

In het tweede jaar van je studie kun je kiezen om het Honours Programme van de opleiding te volgen. Voorwaarde is dat je je propedeuse in één jaar hebt behaald. Het programma is gericht op vakmatige verdieping, verbreding of kennis-ontwikkeling. Je krijgt lesstof of opdrachten die je uitdagen om een onderwerp verder te doorgronden. En je oefent je vaardigheden extra of je leert nieuwe vaardigheden. Je wordt hierin begeleid door een docent.

Bekijk de inhoud van de modules van dit programme in de Studiegids van de opleiding.


Toelatingseisen

  • voor het volgen van een Honours Talent Module gelden geen toelatingseisen.
  • voor het volgen van het Honours Programme geldt dat je je propedeuse in één jaar hebt behaald.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juli 2019