Hogeschool van Amsterdam

Ouderbetrokkenheid in de grote stad is geen vanzelfsprekendheid.

27 sep 2016 08:30 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Samenwerken met ouders in een stad is echt wat anders dan samenwerken in een dorp of vinexwijk. Waar ouders in een dorp de school of peuterspeelzaal als ‘van hun’ beschouwen, voelen zij in een stad vaak grote afstand en gaan met moeite de drempel over om contact te maken met pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De grote stad met haar superdiverse bevolkingssamenstelling, maakt het samenwerken nog minder vanzelfsprekend. Het is aan de school of kinderopvangorganisatie om de brug naar ouders te slaan.

Dit stelt prof. dr. Ron Oostdam in het nieuwste nummer van BBMP, het vakblad over beleid, bestuur, management en pedagogiek in het kindcentrum. Het realiseren van een educatieve samenwerking tussen ouders en onderwijs is niet eenvoudig. Er is sprake van een zeer heterogene groep met uiteenlopende opvattingen en verwachtingen wat betreft onderwijs en opvoeding. Deze kloof kan onderlinge samenwerking flink in de weg staan. Terwijl scholen, voorscholen en peuterspeelzalen juist steeds meer inzien dat ze voor goede leerresultaten de steun van ouders hard nodig hebben.

Een succesvolle samenwerking hangt samen met een aantal kritische succesfactoren, openheid van de school, samenwerkingsbereidheid met ouders, ouderbetrokkenheid en differentiatie (rekening houden met individuele en culturele achtergronden van ouders en kinderen). Deze succesfactoren worden besproken in het boek Onderwijs en Opvoeden in een grootstedelijke context van hoogleraren Ron Oostdam en Ruben Fukkink dat in mei 2016 verschenen is.

‘De formele samenwerking met ouders, denk aan ouders die in de MR zitten of meehelpen bij activiteiten, is meestal best goed geregeld’ volgens Oostdam. ‘Het beeld ziet er echter anders uit als het gaat om educatieve samenwerking waarbij je ouders wilt betrekken bij het leer- en ontwikkelproces van hun kind.’ Hier zijn onderwijsorganisaties minder mee bezig, terwijl je juist deze vorm van samenwerking positieve effecten kunt verwachten. Volgens Oostdam kun je als organisatie educatieve samenwerking met ouders stimuleren door allereerst goed contact te maken met ouders en te zorgen dat ouders zich welkom voelen. Zorg als school dat ouders makkelijk binnen even naar binnen stappen voor informeel contact.