Hogeschool van Amsterdam

Honours Talent Module - Gezondheid

Ben je eerstejaars student en vind je dat jouw studie wel wat uitdagender mag? Wil je meer uit jouw studie halen of je bezig houden met complexe problemen uit de gezondheidszorg? Meld je dan aan voor de Honours Talent Module.

De Honours Talent Module is een module die faculteitsbreed wordt aangeboden aan eerstejaars studenten die zich willen oriënteren en willen onderzoeken of het honoursonderwijs bij hen past. Je leert samen met studenten van de andere (zorg)opleidingen en je gaat aan de slag met onderwerpen gerelateerd aan onder andere geneeskunde en bewegingswetenschappen. De module is een leuk, maar vooral intensief, programma waar veel eigen initiatief van de studenten wordt gevraagd. Houd hier rekening mee! 

Programma

De Honours Talent Module (HTM) bestaat uit 19 colleges met drie verschillende thema's, dit is inclusief de colleges over 'Persoonlijk leiderschap'. Alle drie de thema's dienen behaald te worden om de HTM af te ronden en een certificaat te ontvangen.

Thema's: 

1. Thema Geneeskunde

2. Thema Belastbaarheid in het dagelijks leven

3. Thema Gezondheid & Bewegingswetenschappen

In deze thema's is tevens Maatschappelijk ondernemen geïmplementeerd

De studenten die participeren in de Honours Talent Module krijgen na het succesvol afronden van de drie thema's in totaal 4 EC. Honoursonderwijs is extracurriculair. Dit houdt in dat het aanvullend is op het reguliere onderwijs van de propedeuse.

- Geneeskunde

Binnen het thema Geneeskunde wordt de farmacotherapie behandeld. Studenten werken aan het schrijven van een voorlichtingsfolder over een zelfgekozen onderwerp in relatie tot geneesmiddelen.

- Belastbaarheid in het dagelijks leven

Binnen het thema Belastbaarheid in het dagelijks leven wordt er stilgestaan bij het effect van diverse diagnoses en de daarbij behorende interventies op het dagelijks leven van de cliënt. De focus ligt hierbij op de balans tussen de belasting en belastbaarheid van de cliënt. De student wordt gevraagd om de cliënt te ontlasten doormiddel van het inzetten van zorgtechnologie.

- Gezondheid & Bewegingswetenschappen

Binnen het thema GBW ontwerp je in groepsverband vanuit de expertise van je vakgebied een bijdrage aan de ontwikkeling van een technologische zorginnovatie voor een specifieke doelgroep.

Toelatingseisen

Er is plek voor maximaal 75 studenten in de Honours Talent Module.  Het is van belang dat er in de Honours interdisciplinaire samenwerking plaatsvindt, daarom worden de plaatsen evenredig verdeeld onder de opleidingen. Plaatsing gebeurd zo veel mogelijk op volgorde van aanmelding.

Algemene informatie

Coördinator: Saskia Hofstede
 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 25 oktober 2018