Hogeschool van Amsterdam

Geneeskunde

De Honourslijn Geneeskunde is een extracurriculair en interdisciplinair programma op het niveau van de Bachelor Geneeskunde. De lijn bestaat uit een Honours Talent Module in de propedeuse en Honours Modulen in de hoofdfase 1-2-3.

Het thema binnen de Honours Talent Module met als onderwerp geneeskunde behandelt de farmacotherapie. Studenten werken aan het schrijven van een voorlichtingsfolder over een zelfgekozen onderwerp in relatie tot geneesmiddelen. 

In de Honoursmodule Geneeskunde in hoofdfase 1 maken studenten kennis met de preklinische basisvakken. Het onderwijs wordt aangereikt in de modules ‘de gezonde mens’, ‘handhaving van gezondheid’ en ‘academische vaardigheden’.

Tijdens de Honours Module Geneeskunde in hoofdfase 2 en 3 staan de modules ‘de mens in relatie tot zijn omgeving’ en ‘een verstoorde gezondheid’ centraal. Verder werken de studenten aan een scriptie en ethisch essay over een zelfgekozen onderwerp in relatie tot de gezondheid of gezondheidszorg.

Excellente studenten met de ambitie om door te stromen naar het zij-instroomprogramma geneeskunde kunnen extra onderwijs volgen in het AMC.

Algemene informatie

Onderwijscoördinator: drs. Marike de Ruiter  
Contactgegevens: m.c.de.ruiter@hva.nl 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 12 oktober 2018