Hogeschool van Amsterdam

Studenten Gezondheid-AMC interprofessionele zorgprofessionals

1 apr 2016 11:55 | Faculteit Gezondheid

De vier bachelors van HvA Gezondheid – Ergotherapie, Fysiotherapie, Oefentherapie en Verpleegkunde - en de bachelor Geneeskunde van het AMC krijgen interprofessionele educatie (IPE) als kenmerk. Om studenten goed voor te bereiden op de toekomstige beroepspraktijk is het belangrijk dat zij over interprofessionele vaardigheden beschikken. Vrijdag 1 april is bij HvA Gezondheid een kunstwerk onthuld dat de visie van de voorbereidende projectgroep IPE uitdrukt.

Interprofessioneel heeft de toekomst bij HvA-AMC

De gezondheidszorg zit in een transitie, en de rol van zorgprofessionals verandert mee. In toenemende mate gaan zorgprofessionals in interprofessionele teams zorg aanbieden, waarbij de zorgvrager de regie heeft. De huidige groei van sociale wijkteams illustreert dit. Een interprofessioneel team rondom een patiënt bestaat niet alleen uit medici, paramedici en verpleegkundigen, maar ook uit maatschappelijk werk, de psycholoog en de buurtsportcoach. De verschillende zorgprofessionals werken samen met de patiënt, familie en verzorgers. Hoe verwerven de professionals die HvA en AMC opleiden de competenties die nodig zijn voor de beroepspraktijk van de toekomst? Doordat HvA en AMC hun studenten beter voor gaan bereiden middels interprofessionele educatie. Daartoe is de voorbereidende projectgroep IPE in het leven geroepen.


Wat leren studenten binnen IPE?  

Het doel van IPE is studenten vanaf de start van hun opleiding in interprofessioneel samengestelde studententeams te leren denken en handelen. Realistische interprofessionele beroepssituaties zijn het vertrekpunt voor het onderwijs. Speciale aandacht is er voor de context van de patiënt, cliënt, familie en gemeenschap en hoe de zorg zich daartoe verhoudt. Het onderwijs vindt plaats aan de hand van thema’s als preventie en leefstijl, palliatieve zorg, pijnbestrijding, de oudere en het kind als patiënt. Als zorgprofessionals in de praktijk interprofessioneel gaan samenwerken zou dit uiteindelijk moeten leiden tot verbetering van de door de individuele patiënt ervaren zorg, verbetering van de gezondheid van bevolkingsgroepen en kostenreductie (beter bekend als het internationale framework Triple AIM).

Pilot IPE

Op dit moment draait er al een successvolle pilot Interprofessioneel Leren. Daar doen 36 studenten en vier docenten aan mee. De pilot simuleert delen van het IPE-onderwijs dat straks zal worden uitgerold. 

Kunstwerk verbeeldt IPE

Het kunstwerk dat vrijdag 1 april is onthuld is ontstaan na creatieve mind-mapping sessies van de leden van de voorbereidende projectgroep IPE. De steekwoorden die horen bij de visie van de projectgroep zijn zichtbaar gemaakt op kleivormen waarvan een kunstwerk is gemaakt: de totem van het IPE-project.