Hogeschool van Amsterdam

Intelligent Environments

In de minor Intelligent Environments leer je nieuwe slimme toepassingen voor gebruikers te bedenken. Hierbij zal je technieken gebruiken op het gebied van (big) data analyse, IoT en verschillende sensortechnologieën.

In de minor leer je hoe slimme software de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste personen kan aanbieden. Je gebruikt hierbij technieken op het gebied van (big) data analyse, IoT, verschillende sensortechnologieën (denk hierbij aan camera’s, smartphones of BLE), Human Centred Design, gebruikersonderzoek en creative research technieken

Intelligent Environments biedt een programma op het gebied van engineering, design en onderzoek. waarin we op zoek gaan naar:

  • Nieuwe vormen van mens-computer interactie;.
  • Mogelijkheden en beperkingen van de huidige technologie;
  • Toepassen in een relevant applicatiedomein;
  • Uitvoeren van een gedegen gebruiksonderzoek.

We bestuderen vragen van innovatieve bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van zorgtechnologie, smart cities en citizen empowerment. Elke groep studenten in de minor zal nauw samenwerken met een onderzoeker en een bedrijf.

Omdat de minor verdiepend is op het gebied van onderzoeksmethoden kan een schakelprogramma naar de UvA master Informatiekunde, specialisatie Human Centered Multimedia gedaan worden. Hierdoor kun je dus gemakkelijk doorstromen naar een Master.

​Opbouw minor

In de minor voer je 20 uur in de week samen met je projectgroep een onderzoeksproject uit van 20 weken voor een bedrijf (co-makership) en volg je daarnaast ondersteunend onderwijs. De onderdelen zijn:

  • Het onderzoeksproject (co-makership), 16 ECT
  • Module: Technology for interaction, 6 ECT
  • Module: Interaction design, 4 ECT
  • Module: Creative Research, 4 ECT

De projecten in de minor Intelligent Environments zijn opgezet volgens een iteratieve ontwerpstrategie, waarbij het bedrijf een onderzoeksvraag heeft, op basis waarvan een prototype wordt ontwikkeld, dat vervolgens in de praktijk wordt bestudeerd.

Docent Wouter Meys
Semester 2
Collegedag Maandag, dinsdag, donderdag
Taal  Nederlands
Module of programme Programme
Meer informatie w.t.meys@hva.nl of digitallifecentre.nl/studenten/minor-intelligent-environments
Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 20 mei 2016