Hogeschool van Amsterdam

Officiële lancering Amsterdam Creative Industries Network

Evenement

Het Centre of Expertise “Amsterdam Creative Industries Network” (ACIN) staat aan de vooravond van een nieuwe fase. Na een periode waarin vooral geïnvesteerd is in innovatie- en kennisnetwerken zoals de Knowledge Mile, Campus Amsterdam , Digital Society School en thematische labs het licht hebben gezien, is de laatste maanden vooral ingezet op de herprofilering van het Centre of Expertise.

Niet alleen is de Gerrit Rietveld Academie toegetreden als nieuwe partner, ook de door de Vereniging Hogescholen voorgestelde rol van een Centre of Expertise, als motor voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, stelt specifieke eisen. Graag stellen we de nieuwe koers aan je voor tijdens de officiële lancering van het Amsterdam Creative Industries Network. Je bent van harte uitgenodigd voor deze feestelijke online kick-off.

Op woensdag 18 november om 16.00 uur trappen we af. Tijdens de online lancering hoor je welke thema’s de komende jaren centraal staan en maak je kennis met het bestuur en de programmaraad van ACIN. Zij zullen ingaan op de toegevoegde waarde van het netwerk voor het onderwijs en onderzoek en de kracht van samenwerking op grootstedelijke thema’s.

Programma

Programmamanager Dominique van Ratingen neemt je mee in de laatste ontwikkelingen van ACIN en Jann de Waal (oprichter van INFO & voorzitter van het Topteam Creatieve Industrie) houdt een pleidooi voor een veerkrachtige creatieve sector in een tijd die mede door corona, nieuwe en creatieve oplossingen vraagt.

16:00 | Jann de Waal - voorzitter Topteam Creatieve Industrie

16:05 | Frank Kresin - decaan Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie Hogeschool van Amsterdam

16:10 | Marike ter Linde - hoofd Stedelijke Strategie van Gemeente Amsterdam

16:15 | Eppo van Nispen tot Sevenaer – algemeen directeur Nederlands Instituut Beeld en Geluid

16:20 | Dominique van Ratingen - programmamanager ACIN

16:30 | Kennismaking met het ACIN bestuur

16:35 | 4 parels vanuit ACIN

16:55 | Officiële lancering ACIN

17:00 | Einde

Wil je meer weten over ACIN? Benieuwd naar wat het netwerk voor jou kan betekenen? Of wil je met ons samenwerken?

OVER ACIN

ACIN is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Inholland en sinds 2019 de Gerrit Rietveld Academie.

ACIN is het creatieve industrie- en kennisnetwerk dat kunst, media, technologie & ontwerp inzet voor een duurzame, inclusieve & participatieve, grootstedelijke samenleving. Wij initiëren vernieuwende samenwerkingen tussen studenten, docenten, onderzoekers, publieke & private partijen en de samenleving. Deze samenwerkingen zijn altijd gebaseerd op urgente grootstedelijke vraagstukken in de metropoolregio Amsterdam. Zo dragen wij bij aan innovatie en versterken wij de wisselwerking tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek en zorgen voor het ontwikkelen van de kennisbasis van de creatieve professional.

W https://amsterdamcreativeindustries.nl

E info@amsterdamcreativeindustries.com

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 6 november 2020

Datum

Startdatum 18 nov 2020

Tijd

16:00 - 17:00 uur