Hogeschool van Amsterdam

Campus Amsterdam Metropolitan Conference

Evenement

Campussen zijn de hotspots van de hedendaagse kenniseconomie. Hier wordt talent voorbereid op de toekomst, worden nieuwe samenwerkingen gesmeed en komt innovatie tot stand.

De kennisregio Amsterdam telt een groot aantal campussen, innovatiedistricten en living labs, elk met unieke en diverse kenmerken en thematische focus. Binnen het Campus Amsterdam netwerk wordt kennisdeling en -creatie tussen deze gebieden versterkt en crossovers rond urgente maatschappelijke uitdagingen gefaciliteerd.

Tijdens de Campus Amsterdam Metropolitan Conference op 20 juni vanaf 09.30 tot 12.30 uur kijken we aan de hand van voorbeelden uit Finland, Groningen en Eindhoven hoe een campus meer kan zijn dan een fysiek cluster van business, onderzoek en onderwijs; hoe deze gebieden duurzaame ontwikkelingen kunnen versnellen en hoe burgers, gemeenschappen en partijen in de omgeving van campussen mee kunnen profiteren van de kennis die wordt opgedaan.

In de middag krijg je de kans om mee te doen aan een zogenaamde ‘deep dive’ om je opgedane kennis in de praktijk te brengen tijdens een tour op een campus, een innovatiedistrict of een living lab.

Wees snel want er is maar een beperkt aantal plekken.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 28 mei 2019