Hogeschool van Amsterdam

Heeft u bedrijfsvraagstukken, onderzoeksvragen of stageplekken?

Dan gaan wij graag de samenwerking aan. Het is ons doel om het onderwijs samen met het werkveld vorm en inhoud te geven en bieden actueel en op de praktijk afgestemd onderwijs. Samenwerken is vanzelfsprekend en daar hebben wij het bedrijfleven hard bij nodig. Is uw bedrijf actief in de economische sector? Neem dan contact op met de Faculteit  Business en Economie van de Hogeschool van Amsterdam.

Gemotiveerde studenten, docenten en onderzoekers ontvangen u graag voor gastcolleges, praktijkcases en stageplaatsen. Uw bedrijf lift bovendien automatisch mee in ons buitenlandse relatienetwerk, bestaande uit meer dan 100 internationale hogescholen en universiteiten, waarmee onze faculteit intensief contact onderhoudt en studenten uitwisselt.

Daarnaast bieden wij aan werkgevers en werkenden een breed aanbod  op het gebied van nascholing: deeltijdopleidingen, in-company trainingen en cursussen op maat.

Voltijd studenten zijn er niet meer, want studenten werken zo hard om hun studie te kunnen bekostigen dat zij hierdoor minder tijd over houden voor hun studie. Dus ik zie een toekomst voor een goede aansluitende combinatie tussen werken en leren.

Beer van Arem - oud-voorzitter Examencommissie FBE -

Om (deeltijd) onderwijs tot een succes te maken, moet er heel goed samengewerkt worden met het bedrijfsleven en moeten de organisatie, de inhoud en de opleiding flexibel ingericht zijn.

Alexandre Rinnooy-Kan -
Alexandre Rinnooy-Kan

Werken en leren zijn steeds meer met elkaar verbonden; wie denkt dat je met 24 jaar de boekenkast aan de vlaggenmast kan hangen, loopt rap een achterstand op.

Geert ten Dam -
Quote Geert van Dam
Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 26 februari 2019