Promoveren door medewerkers van het hoger beroepsonderwijs: een verdere verkenning

Artikel

Steeds meer medewerkers in het hbo beginnen een promotietraject. Vrijgesteld voor andere taken voor meestal twee dagen per week, proberen zij binnen vier jaar de doctorstitel te behalen. Dit explorerend onderzoek geeft een beeld van deze promovendi. Wie zijn ze? Tegen welke problemen lopen zij aan? Hoe is hun begeleiding geregeld? Maar vooral ook: zijn er verschillen binnen de groep promovendi of tussen de verschillende disciplines of instellingen waarin ze werkzaam zijn? Deze en andere vragen staan in deze bijdrage centraal.

Referentie Boei, F., & Griffioen, D. M. E. (2011). Promoveren door medewerkers van het hoger beroepsonderwijs: een verdere verkenning. Onderzoek van onderwijs, 40(1), 4-9. https://vangorcumtijdschriften.nl/ovo/issue/jaargang-40-nr-1/
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 maart 2011