Hogeschool van Amsterdam

Terugblik Kennisdeler 14 mei: ‘Talenten verbinden in de HvA’

Talenten van HvA-medewerkers in het verbinden van onderwijs en onderzoek

27 mei 2019 00:00 | Higher Education, Research and Innovation

Op 14 mei organiseerde het strategisch programma Onderzoek in Onderwijs (OiO), samen met HR en de HvA-Academie een Kennisdeler over de talenten van HvA-medewerkers in het verbinden van onderwijs en onderzoek.

Wat is er nodig voor talentontwikkeling?

Veel docenten van de HvA doen zelf onderzoek. Of zij begeleiden studenten bij hun onderzoek. Zo dragen zij en andere HvA-medewerkers bij aan de verbinding van onderwijs en onderzoek. Hoe kunnen we zorgen dat steeds meer medewerkers hieraan bijdragen? Wat betekent dat voor loopbaanmogelijkheden voor medewerkers ? Wat kan de rol van kenniscentra hierin zijn? Collega’s van binnen en buiten de HvA kwamen bij elkaar om over deze vragen met elkaar van gedachten te wisselen. Na drie pitches over bovenstaande vragen wisselden we in groepen uit wat ons helpt en hindert bij de talentontwikkeling van medewerkers als het gaat om de verbinding tussen onderwijs en onderzoek.

Tijd en ruimte

Vooral kwam naar voren dat er behoefte is aan tijd en ruimte om te experimenteren en elkaar op te kunnen zoeken om ideeën uit te wisselen. Ook flexibele inzetbaarheid op onderzoek- en onderwijstaken en een brede opvatting van onderzoek kunnen helpen om meer medewerkers te laten participeren in onderzoek. Logistiek en financieel vraagt het soms om creatieve oplossingen maar er lukt al veel en die ervaringen kunnen we inzetten om onszelf, het onderwijs en het onderzoek verder te ontwikkelen. We kijken terug op weer een geslaagde Kennisdeler waarin de aanwezigen vanuit hun verschillende invalshoeken niet alleen de huidige situatie hebben geschetst, maar ook oplossingsrichtingen hebben geformuleerd.

Deel ook je kennis en ervaringen binnen de HvA

Wil je ook aanwezig zijn bij een van onze Kennisdelers of andere bijeenkomsten? Blijf op de hoogte via de OiO-nieuwsbrief (aanmelden kan via onderzoekinonderwijs@hva.nl) of houd de website van het lectoraat Higher Education, Research and Innovation (HERI) in de gaten.

Gemist? Raadpleeg hier het complete verslag van de Kennisdeler over 'Talenten verbinden in de HvA' en bekijk hier de slides van Inge van der Weijden over loopbaanmogelijkheden voor docent-onderzoekers.

Eindpresentatie Kennisdeler 14 mei

Eindpresentatie tijdens de Kennisdeler

Groepsdiscussie Kennisdeler

Groepsdiscussie tijdens de Kennisdeler