Early Warning & Support

Gepost op: 7 sep 2018 | ICT Services

Zo snel mogelijk van alle eerstejaars weten of iets hun studiesucces hindert en dan zo vroeg mogelijk ondersteuning bieden. Dat was het doel van project ‘Early Warning & Support’ bij Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). De ambitie lag hoog: Binnen de eerste vijf weken van het jaar moest er al een eerste beeld zijn. Daartoe zijn in het project diverse tools ontwikkeld en ingezet. Eén daarvan, de ‘grassroot’, is een digitale tool met de wat prozaïsche naam ‘Leerlingbespreking’.

Het werkt simpel: In week vijf vullen alle docenten via het tooltje in wat zij over hun individuele studenten weten. Het gaat om alles wat studiesucces in de weg kan staan: boeken niet aangeschaft, niet regelmatig aanwezig, geen huiswerkopdrachten maken, slecht in de klas liggen, moeite met lezen of studeren, persoonlijke omstandigheden, et cetera. Als een student in positieve zin opvalt, kan dat ook gemeld worden. Handig voor het vinden van potentiele honours studenten.

Het tooltje doet niets anders dan de ingevoerde informatie herschikken, zodat een studentbegeleider per student de opmerkingen van al diens docenten kan zien. Dit heeft een aantal voordelen:

  1. De SB’er weet wat er in andere dan zijn eigen lessen goed en minder goed gaat.
  2. Het biedt overzicht en helpt prioriteiten stellen.
  3. Het is systematisch: De SB’er komt over àl zijn studenten iets te weten;
  4. Als niemand iets over een student weet, is dat ook reden voor actie!
  5. De SB’er kan snel en goed voorbereid met een student in gesprek gaan.

De tool is sinds studiejaar 2017/2018 bij MWD in gebruik. We hebben goede afspraken gemaakt over privacy al blijkt het wel belangrijk die afspraken keer op keer te herhalen.

Het was voor de docenten even wennen dat ze al binnen vier weken iets over een student moesten weten. Dit is overwegend positief opgepakt: men zag het als feedback op de manier van lesgeven.

In de loop van het jaar ontstond de behoefte studenten gezamenlijk te bespreken (wat daarvoor niet systematisch gebeurde). Door het tooltje kan de SB-er snel bepalen welke studenten besproken moeten worden, waardoor er efficiënt overlegd kan worden.

Het voeden van het systeem met klassenlijsten en docentnamen is nu nog redelijk omslachtig, maar EduCompany werkt aan oplossingen die meer op de HvA-systemen zijn toegesneden.

Het team wil het tooltje in 2018/19 wéér gebruiken en inmiddels heeft de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening het ook omarmd.