Hogeschool van Amsterdam

Digitaal contact en realtime informatie voor afstudeerders

Gepost op: 1 feb 2016 | ICT Services

De afstudeerfase levert voor veel studenten de nodige stress op. Zeker zo tegen de deadline voor het inleveren aan, hebben ze veel vragen waar ze snel antwoord op willen hebben.

Vaak gaat dat over procedurele zaken, hoeveel versies moet ik inleveren? Waar kan dat en tot hoe laat? Maar ook meer inhoudelijke vragen zoals: waar moet een managementsamenvatting aan voldoen of hoe verwerk ik de resultaten in mijn hoofdstuk over de doelgroep.

Voor last minute vragen heeft het afstudeerprofiel Redactie & Mediaproductie van de opleiding Media, Informatie en Communicatie een Facebookpagina. Erg veel studenten die aan het afstuderen zijn, worden lid van deze pagina, stellen vragen en helpen elkaar. Een aantal docenten is ook actief op deze pagina en houden in de gaten of studenten elkaar wel goed helpen en geven antwoord op de lastigere vragen. Natuurlijk worden er heel veel vragen meerdere keren gesteld. Het idee voor het Grassroots-traject was dan ook om een forum te starten waar vragen geclusterd worden naar thema en makkelijk terug te zoeken zijn.

Echter, een dergelijk forum is minder makkelijk toegankelijk voor studenten. Vrijwel alle studenten hebben een Facebookaccount en maken hier erg veel gebruik van.

En nadat we meerdere experts en collega’s en de studenten zelf advies hebben gevraagd, hebben we besloten om de Facebookcommunity te handhaven. Daar zit onze doelgroep nu eenmaal.

Maar daarnaast worden de meest voorkomende vragen nu ook geclusterd en opgenomen op een FAQ-site op de DLWO-pagina van het afstuderen. Hier wordt vanuit de Facebookpagina naar verwezen, middels een zogenaamd vastgezet bericht dat altijd als eerste zichtbaar is als je op de pagina komt.

Voor het aanmaken van een FAQ-site heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de functioneel beheerder van DLWO, Jan Tuijp.