Hogeschool van Amsterdam

Eindverslag Design & The City

24 jun 2016 16:23 | Afdeling Communicatie

De HvA wilde met het organiseren van Design & The City aansluiten bij deze initiatieven door wereldwijd toonaangevende onderzoeksinitiatieven op het gebied van nieuwe technologieën en Citizen Empowerment bij elkaar te brengen op een spraakmakende conferentie. Met een uitverkocht vierdaags programma, meer dan 400 deelnemers, 16 sprekers uit binnen- en buitenland en 13 workshops door externe partijen lijkt dat te zijn gelukt. De resultaten van het event zijn gepubliceerd in een eindverslag.

Design & The City werd in totaal door ongeveer 550 bezoekers bezocht. Nog eens (naar schatting) 500 bezoekers waren aanwezig bij de verschillende parallel events. Verschillende onderdelen werden in nauwe samenwerking met externe partijen georganiseerd. De Knowledge Mile speelde als locatie een centrale rol: veel van de activiteiten vonden plaats op of rond de Knowledge Mile en Knowledge Milepartners speelden een actieve rol in de organisatie en uitvoering van een deel van de activiteiten.

De belangrijkste inhoudelijke conclusies van de conferentie zijn opgetelend door Dan Hill in het essay 'The social and the democratic, in social democratic european cities'.

Neem voor vragen over Design & The City contact op met organisator Martijn de Waal, b.g.m.de.waal@hva.nl.