Hogeschool van Amsterdam

Ondersteuning Onderwijs- en Examenregelingen 2018-2019 afgerond

26 jun 2018 14:46 | Studentenzaken

De instemming op de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) verliep dit jaar anders dan anders. De nieuwe instemmingsrechten van de opleidingscommissies op onderdelen van de OER’en heeft ervoor gezorgd dat Studentenzaken en Onderwijs & Onderzoek met speciale aandacht voor de nieuwe rol van de opleidingscommissies ondersteuning geboden om de medezeggenschap te ondersteunen.

Ondersteuning

Om medezeggenschappers zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het proces, is er vanuit Studentenzaken en Onderwijs & Onderzoek ondersteuning aangeboden. Hierbij is er speciale aandacht gegeven aan de nieuwe rol van de opleidingscommissies. Hoewel deze ondersteuning gericht is op de opleidingscommissies, is de volgende ondersteuning ook geboden aan faculteitsraden

  • Kennisartikelen in de Kennisbank van Participatie HvA - In de OER-Kennisbank zijn artikelen, overzichten en kennisclips te vinden met informatie over de OER.
  • Voorlichtingen / Trainingen - Bij iedere faculteit wordt voorlichting gegeven over het nieuwe format OER en de rol van de medezeggenschap bij de instemming op de regelingen.
  • Maatwerk ondersteuning - Om medezeggenschappers extra te ondersteunen zijn er (student)medewerkers beschikbaar om informatie te geven over de regelingen, het proces en de mogelijke consequenties van de opleiding specifieke inrichting van de OER.

Resultaat

In de periode januari tot en met eind april 2018 is de maatwerkondersteuning geboden aan de medezeggenschap van verschillende faculteiten. Een (student)medewerker heeft toelichting gegeven en vragen beantwoord. In deze periode hebben zo’n 15 opleidingscommissies en 3 medezeggenschapsraden gebruik gemaakt van de maatwerk ondersteuning en zijn via de e-mail 24 vragen binnengekomen. Het ging met name om de opleidingscommissies en deelraden van de faculteiten Gezondheid, Business en Economie en Onderwijs en Opvoeding.

Collegejaar 2018-2019

Uit de reacties vanuit de medezeggenschap is gebleken dat de ondersteuning een bijdrage levert aan de kwaliteit van de instemming wanneer de ondersteuning tijdig wordt aangeboden. Natuurlijk helpen wij de medezeggenschap ook graag verder bij de OER'en in 2019-2020. Bekijk het kenniscentrum op hva.nl/participatie of stuur een e-mail naar oer@hva.nl voor meer informatie en vragen.

Heb je vragen of wil je meer weten? Het team van Participatie HvA helpt je graag verder bij vragen over de Onderwijs- en Examenregeling. Je kan ons bereiken via oer@hva.nl .