Seminar: Succes met je taal!

Op 10 oktober 2018 presenteerde Studentenzaken het seminar: Succes met je taal! Op deze site vind je de materialen van de keynotes, de productdemo en de workshops, alsook de contactgegevens van het taalteam van Studentenzaken.

Op 17 december 2019 organiseert Studentenzaken in samenwerking met het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid hoger onderwijs een themabijeenkomst, onder de titel 'Succes met je scriptie!'

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Videoverslag van het seminar 'Succes met je taal!'

Er is steeds meer aandacht voor de rol van taal in het hoger onderwijs. In meerdere rapporten wordt het belang van het vergroten van de taalvaardigheid van studenten aangestipt. Het is steevast de vraag bij wie nu eigenlijk de verantwoordelijkheid ligt: bij de student, de docent of bij allebei.
Binnen onze hogeschool zijn er al jaren diverse initiatieven om er enerzijds voor te zorgen dat studenten op het juiste niveau afstuderen en anderzijds om taal geen barrière te laten zijn in hun studiesucces. Studentenzaken werkt hierin samen met verschillende opleidingen.

Onze ervaringen en kennis deelden we met je in dit eerste seminar: Succes met je taal! Naar aanleiding daarvan zijn we reeds benaderd door verschillende deelnemers om mee te denken over taal in de opleiding. Neem vooral contact met ons op als je wilt dat we ook bij jouw opleiding langskomen.

Enkele enthousiaste reacties:

  • De keynote van Louise Elffers was helder, goed gepresenteerd, goed gestructureerd, en heel interessant.

  • Bas had een mooie combi, met werkvorm en inhoud goed op elkaar afgestemd. Voor mij in ieder geval weer even een 'oh ja' en OH JA dus ... en wat kan ik er nu daadwerkelijk mee in mijn eigen onderwijspraktijk?

  • De MOOC is natuurlijk fantastisch! Daar mogen we heel erg blij mee zijn in het hoger onderwijs.

  • Interessant om bij de workshop de accentverschillen in de diverse opleidingen terug te horen en zo ook de verschillen in inzicht op het opleiden van een professional waarbij taal continu een essentiële rol speelt. Dit vond ik én de onderscheidende factor én de gemeenschappelijke factor.

  • De slotdiscussie was leuk gedaan: actief deelnemen van het publiek was een goed idee, vooral aan het eind van de middag.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 7 november 2019