Hogeschool van Amsterdam

Themabijeenkomst: Succes met je scriptie!

Op 17 december 2019 organiseert HvA Studentenzaken in samenwerking met het Nederlands/Vlaams Platform voor Taalbeleid in het Hoger Onderwijs over de (on)zin van het schrijven van scripties.

Taal is voor een aanzienlijk deel van onze studenten een struikelblok, zeker als het aankomt op het schrijven van een scriptie. Veel opleidingen hebben daarom een taalbeleid opgesteld, om ervoor te zorgen dat studenten gedurende de opleiding niet alleen de onderzoeksvaardigheden opdoen die nodig zijn, maar ook om te werken aan de taalvaardigheid die komt kijken bij het schrijven van een scriptie.
 
Steeds vaker komt de vraag op hoe nuttig het schrijven van een scriptie nu eigenlijk is. Zijn er geen andere mogelijkheden om aan te tonen dat je klaar bent voor het werkveld? En op welke manieren dragen opleidingen bij aan het vergroten van de taalvaardigheid van studenten, zodat ze voldoende vaardig zijn om mee te doen in dat werkveld?
 
Tijdens deze themabijeenkomst zien we enkele goede praktijken van collega-hogescholen uit Vlaanderen. Ook komt een alternatief voor de eindscriptie aan bod en gaan we met elkaar in gesprek over taal en scripties.

De themabijeenkomst wordt georganiseerd door het taalteam HvA Studentenzaken in samenwerking met het Nederlands/Vlaams Platform voor Taalbeleid in het Hoger Onderwijs

Gepubliceerd door  Studentenzaken 17 december 2019