Faciliteiten

Na het krijgen van een HvA-topsportverklaring bespreek en plan je uiteraard zo goed mogelijk met je topsportcoördinator hoe je de combinatie tussen sport en studie gaat organiseren. Daarnaast kun je verzoeken indienen voor een aantal faciliteiten. Let wel, de aangeboden faciliteiten verschillen per opleiding. De topsportcoördinator van de faculteit waar je gaat studeren, brengt je hierover op de hoogte

Wil je meer weten of de faciliteiten voor topsporters bij de HvA? Download de HvA-Topsportregeling voor meer informatie.

Aan het begin van het studiejaar kijk je samen met de topsportcoördinator hoe je een zo optimaal mogelijke balans vindt tussen het onderwijsprogramma/rooster en jouw sportactiviteiten.

Let wel: niet alles is altijd mogelijk. Uiteindelijk kies je zelf voor een duale carrière, dus enig ongemak en vertraging moet je daarbij voor lief nemen. Uitgangspunt is dat de HvA probeert om je zo veel mogelijk tegemoet te komen, waarbij we uitgaan van een volledige inzet op studiegebied. De TAA houdt zich daarnaast ook bezig met jouw eventuele doorstroom naar de UvA/VU en het werkveld.

Wanneer je door je nevenactiviteiten niet kunt afstuderen binnen de periode die voor de studie staat, heb je kans om op grond van je topsportstatus maximaal tot 12 maanden aanvullende financiële ondersteuning krijgen. De financiële ondersteuning is gebaseerd op de normbedragen van studiefinanciering (basisbeurs en eventueel aanvullende beurs).

Neem voor meer informatie contact op met de studentendecaan van je opleiding.

Je wordt in beginsel geacht de norm voor het bindend studieadvies te halen. Samen met de topsportcoördinator maak je aan het begin van het eerste studiejaar afspraken gemaakt over je studievoortgang. De topsportcoördinator adviseert de examencommissie over het bindend studie advies dat de examencommissie aan het einde van het eerste jaar uitbrengt.

HvA-topsporters mogen gratis gebruik maken van de faciliteiten van de zeven USC sportcentra.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 17 november 2022