Praktische informatie

Lees hier over alle hulp die beschikbaar is voor op de HvA.

Schrijven, lezen en presenteren: taal is onlosmakelijk verbonden met een hbo-studie. Je kunt op verschillende manieren werken aan je taalvaardigheid.

> Meer informatie vind je hier.

Als student kun je last hebben van prestatiedruk, studiestress of somberheid. Dit zijn maar enkele voorbeelden van lichte psychische klachten waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. Soms kan het voorkomen dat je hulp nodig hebt, maar dat je niet weet bij wie je terecht kunt. De HvA biedt online modules aan om je inzicht te geven in je mentale gezondheid.

Met behulp van online modules krijg je handvatten en tips om te voorkomen dat jouw psychische klachten verergeren. Uiteraard wordt jouw informatie vertrouwelijk behandeld: je kunt de modules kosteloos en anoniem volgen.

> Lees hier meer over de modules.

Met je studentendecaan kun je jouw persoonlijke problemen bespreken en advies vragen. Samen met de studentendecaan zoek je naar oplossingen en acties die leiden tot een verbetering in je persoonlijk functioneren en je studie. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

> Maak hier meteen een afspraak met de studentendecaan van jouw opleiding.

Voor docenten en medewerkers is een mooie brochure ontwikkeld over de kenmerken en kwaliteiten van vluchtelingstudenten. Hardcopy exemplaren van de brochure zijn aan te vragen via studentsthatmatter@hva.nl, of bekijk de pdf hieronder.

Bekijk en download hier de brochure!
Gepubliceerd door  Studentenzaken 23 februari 2023