Het aanbod

De HvA biedt vluchtelingstudenten vóór en tijdens de studie verschillende begeleidingsmogelijkheden. Vóór de studie heeft de HvA voor anderstaligen onder wie vluchtelingstudenten een Taal- en Schakeltraject.

In het Taal- en Schakeltraject wordt de student voorbereid op een studie aan de HvA. Het traject bestaat sinds 2005 en heeft een voltijd- en een deeltijdvariant.

Tijdens de studie is er het Students that Matter programma. Dit bestaat uit drie deelprogramma’s: Onderwijs, Samen leren samenleven en Onderzoek. Het team van Students that Matter bestaat uit een aantal vluchtelingstudenten en taaldocenten van Studentenzaken.

StM Onderwijs verzorgt voor de vluchtelingstudent:

 • Een kick-off aan het begin van elk studiejaar met veel nuttige informatie, oud STM-studenten, studentendecanen en begeleiders van UAF en HvA
 • Persoonlijke (taal)steun bij het schrijven van teksten, het voorbereiden van een presentatie en meer
 • Logopedie (indien nodig)
 • Cursussen studievaardigheden en sollicitatievaardigheden (i.s.m. UAF)
 • Een ‘gesloten’ Facebookgroep voor ontmoeting en uitwisseling

StM Samen leren samenleven richt zich op bewustwording van HvA-studenten en medewerkers van ‘de wereld om hen heen’, waar de vluchtelingstudent ook deel van uit maakt. Samen leren samenleven organiseert in het kader hiervan activiteiten en wil hierbij medewerkers en studenten als ambassadeurs betrekken. Zij brengen het thema ‘vluchteling’ onder de aandacht. Voorbeelden hiervan zijn promoten en bezoeken van toekomstige evenementen of het onderzoeken van mogelijkheden voor het besteden van aandacht aan het vluchtelingenthema in het curriculum van de opleiding.

Activiteiten in het bewustwordingsprogramma zijn:

 • Filmvertoningen
 • Theatervoorstellingen
 • Inzamelingen
 • Gastcolleges
 • Onderzoekspractica

Een deel van deze activiteiten organiseert FLOOR , het debat- en activiteitencentrum van de HvA in samenwerking met het UAF . Voor een overzicht kun je de FLOOR agenda bezoeken.

Ben je geïnteresseerd in het ambassadeurschap als medewerker of student of heb je er vragen over, neem dan contact met ons op via studentsthatmatter@hva.nl

 • Gevluchte wetenschappers kunnen door de politieke situatie in hun thuisland daar niet vrij hun academisch werk uitvoeren. Een tijdelijke werkplek aan de HvA biedt ze de mogelijkheid hun werk verder uit te bouwen, zonder gebukt te hoeven gaan onder politieke dreiging. Hierbij sluit de HvA aan bij het internationale Scholars at Risk –netwerk . Voor de HvA betekenen deze internationale specialisten een verrijking voor onderzoek en onderwijs in hun veld.
 • In december 2015 is de eerste gevluchte wetenschapper aan de HvA verbonden. Hij komt uit Syrië en heeft een PhD in civiele techniek. Via Scholars at Risk is hij momenteel aan het lectoraat Water in en om de stad verbonden.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 19 oktober 2022

Welkom

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien