Flankerend Onderzoek Junior Leraar

De project- en ontwikkelgroep Juniorleraar ontwikkelt een portfolioassessment voor startende leraren in Amsterdam. Onderzoekers van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA ondersteunen dit assessment met flankerend onderzoek.

Het onderzoek is gestart met de aanscherping van de ontwerpeisen. Vervolgens zijn vanuit een theoretische verkenning de ontwerpcriteria geëxpliciteerd. Deze ontwerpcriteria worden in een expertronde getoetst aan heersende opvattingen over beoordeling en professionalisering van leraren.

Tot slot worden de gewenste uitkomsten van het ontwerp in de praktijk getoetst en geëvalueerd. De onderzoekers nemen een aantal interviews af met deelnemers. Dit zijn starters, of coaches en assessoren van starters.

De onderzoekers zullen in elke fase aanbevelingen doen aan de ontwikkelgroep ter verbetering van het ontwerp van het portfolioassessment Junior Leraar.


Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 16 november 2017
Junior leraar