Achtergrondinformatie

Grassroots binnen de HvA

HvA Grassroots is een initiatief van de Expertisegroep ICT voor onderwijs HvA. De Expertisegroep adviseert over het landschap van ICT-middelen en de wijze waarop deze kunnen worden ingezet binnen de hogeschool. Dit alles binnen de kaders van toekomstbestendig onderwijs.

Grassroots maakt het mogelijk om op een kleinschalige en laagdrempelige manier goede ideeën vanuit de praktijk direct in te zetten in het onderwijs.

Contactpersonen

Fleur Braunsdorf en Jeanine Bader coördineren HvA Grassroots.

Selectieprocedure

Bij het bekendmaken van de beste ideeën ontvangen alle deelnemers een e-mail waarin staat of het idee toegekend is of niet. Daarnaast ontvangen de afgewezen deelnemers een onderbouwd advies met suggestie voor verbetering.

Grassrootsproject succesvol afgerond

Wanneer het Grassrootsproject met succes is uitgevoerd in het onderwijs kan ervoor gekozen worden om je oplossing breder in te zetten in de opleiding, faculteit of zelfs binnen de hele HvA.

Gepubliceerd door  ICT Services 30 oktober 2019