Blended Learning

Als hogeschool leiden we onze studenten op tot professionals in een steeds verder digitaliserend beroepenveld (kwalificatie). Daarnaast hebben we de vormende opdracht onze studenten toe te rusten voor de digitaliserende maatschappij (socialisatie en persoonsvorming). Wat betekent dit voor het onderwijs?

Wat is Blended learning?

Om onze studenten op te leiden voor de steeds verder digitaliserende toekomst, beweegt ons onderwijs mee en loopt waar mogelijk voorop. De HvA biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin het fysieke en digitale onderwijs steeds beter met elkaar verweven (‘blended’) raakt.

Een blend is letterlijk een mix. In die zin is onderwijs altijd al blended. Je mixt immers altijd verschillende instructie-en werkvormen, leermaterialen en technieken in het onderwijs. Meestal worden ook verschillende leeromgevingen gecombineerd: de campus, praktijkomgevingen (bijvoorbeeld de stad), de thuisomgeving (zelfstudie en peer learning). Ook dat is een mix.

Blended learning is zo’n mix van leeromgevingen en –activiteiten: een mix waarin de fysieke en digitale leeromgeving gecombineerd worden en elkaar versterken. De leerdoelen vormen het vertrekpunt voor het blended onderwijsontwerp. Vervolgens wordt een optimale mix van leeractiviteiten ontworpen, afgestemd op de doelgroep en waar mogelijk evidence-informed.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 januari 2022