Aan de slag met Blended learning

Wil je aan de slag met Blended learning?

De didactische middelen die ons ter beschikking staan, worden steeds talrijker en geavanceerder. Dat biedt mooie kansen om de leeromgeving, zowel fysiek als digitaal, te verrijken of zelfs te transformeren. Met een goed ontworpen rijke leeromgeving kunnen we beter aansluiten bij de steeds veranderende behoeften van de studenten en de veranderende eisen die de huidige maatschappij stelt aan toekomstig professionals. Op die manier kunnen we de continue verbetering van ons onderwijs nog meer in de organisatie verankeren.

Wil jij werken aan o.a.;

- Je volgende stap in je digitale didactiek?
- Meer afwisseling in je leeractiviteiten
- Plaats- en tijdonafhankelijk oefenen en leren
- Multimediaal aanbod van leermateriaal
- Aanpassen van leerpaden aan individuele niveau's en/of leerstrategieen
- Uitbreiden van manieren waarop je feedback kan geven en ontvangen
- Het bieden van instructie en ondersteuning van complexe opdrachten

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 22 november 2021