Workshops Studiedag

De workshops belichten vervolgens de dagelijkse praktijk in de klas vanuit zes verschillende invalshoeken:

 1. Jacob Eikelboom (HvA) empathie met rechte rug: liefdevolle strengheid - binding en grenzen, de workshop gaat over twee kanten van het pedagogisch handelen van docenten.
  = VOL aanmelden kan helaas niet meer.
 2. Jean Marie Molina (HR): Het geheim achter studiesucces; In de workshop bespreek ik het psychologisch proces die studiesucces tegenhoudt en hoe die de docent en student die gezamenlijk om kunnen schakelen naar studiesucces
  = VOL aanmelden kan helaas niet meer.
 3. Wilma van Westen (HH): taalontwikkeld lesgeven, taal als emancipatiemiddel, gaat over het gebruik van taal als emancipatiemiddel voor onze studenten.
 4. Elaha Asir (HU) culturele sensitiviteit van docenten en de onderlinge omgang tussen allochtone en autochtone studenten. (masterscriptie onderwijswetenschappen)
  = VOL aanmelden kan helaas niet meer.
 5. Antoinette Leerdam en Piet Hein van der Ploeg (HL) Talentontwikkeling in een diverse, veilige community Honoursprogramma HL is gericht op community, enhancing academic competence, offering bounded freedom. De workshop gaat over het inzetten van begrensde vrijheid en communityvorming als didactische methoden.
 6. Karin Vogelaar (HU, Programma Onderwijsinnovatie) workshop over het nieuwe onderwijsconcept van de HU, met de nadruk op werken in leerteams, leerwegonafhankelijke toetsing en gepersonaliseerd leren voor divers samengestelde groepen.
  = VOL aanmelden kan helaas niet meer.

Studiedag G5 grootstedelijke vraagstukken, 9 november 2016

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 17 oktober 2016