Binding met studenten

Programma Studiedag 9 november 2016

13.00-13.30 uur
Inloop (met koffie en thee)
13.30-13.45 uur Opening door prof. dr. Huib de Jong rector van de HvA
13.45-14.30 uur Interactief gesprek tussen twee lectoren aan de hand van de vraag:
Waarom is binding met studenten zo belangrijk?
drs. Guido Walraven (Inholland, lector dynamiek van de stad) en
dr. Louise Elffers (HvA, lector beroepsonderwijs)
14.45-15.45 uur Parallelle workshops:
  1. Jacob Eikelboom (HvA); empathie met rechte rug
  2. Jean Marie Molina (HR); het geheim achter studiesucces
  3. Wilma van Westen (HH); taalontwikkeling als emancipatiemiddel
  4. Elaha Asir (HU); culturele sensitiviteit van docenten en onderlinge omgang tussen allochtone en autochtone studenten.
  5. Antoinette Leerdam en Piet Hein van der Ploeg (HL); Honoursprogramma, talentontwikkeling in een diverse, veilige community.
  6. Karin Vogelaar (HU); werken in leerteams, leerwegonafhankelijke toetsing en gepersonaliseerd leren.

16.00-16.15 uur

Studenten aan het woord:
1. Sabit Ekiz (student masteropleiding Pedagogiek HR): Succesfactoren bij de begeleiding van AD studenten
2. Beylula Yosef (student HvA, echo genomineerde) vertelt over eigen ervaring als student
1615-16.45 uur

Tina Rahimy is lector Sociaal werk in de superdiverse stad bij Hogeschool Rotterdam. Zij maakt de cirkel rond, door het thema Binding te bezien in het licht van superdiversiteit en talentontwikkeling van álle studenten.

16.45 Afsluiting en borrel
Dagvoorzitter Margo Pluijter
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 12 december 2016